Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
MÚOSZ: az újságíró jogosan védi forrásának anonimitását
2014. szeptember 16. kedd, 08:49
A MÚOSZ Elnöksége és Etikai Bizottsága rendkívül aggályosnak tartja a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa fellépését a Blikk munkatársával szemben. Mint emlékezetes, Koós Szabolcs újságírót arra kötelezték, fedje fel, hogy kitől származnak információi az Oszter Sándor színész által – a gyanú szerint – ittasan okozott balesetről.
A MÚOSZ Elnöksége és Etikai Bizottsága a magyar sajtószabadság védelmében az alábbi nyilatkozatot teszi.

A MÚOSZ Elnöksége és Etikai Bizottsága rendkívül aggályosnak tartja a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa fellépését, amikor a Blikk munkatársát, Koós Szabolcs újságírót arra kötelezték, fedje fel, hogy kitől származnak információi az Oszter Sándor színész által – a gyanú szerint – ittasan okozott balesetről.

A MÚOSZ Elnöksége és Etikai Bizottsága megállapítja, hogy sérült a sajtószabadság, amikor bírósági felhatalmazás nélkül elvették és átvizsgálták Koós Szabolcs újságíró mobiltelefonját. Az érvényben lévő szabályozás értelmében az újságíró speciális esetekben, és csak bírósági döntés alapján kötelezhető arra, hogy kiadja az informátorát.

A szakmai etikai testület az újságíró kompetenciájába utalja azt a döntést, hogy mi fontosabb: a közvélemény tájékoztatása vagy a titok megőrzése. A MÚOSZ Elnöksége és Etikai Bizottsága leszögezi, hogy az újságíró jogosan védi forrásának anonimitását, különösen az ún. „nem minősített adat” esetében. A MÚOSZ Elnöksége és Etikai Bizottsága kinyilvánítja szolidaritását Koós Szabolcs újságíró kollégával.

A forrásvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok
A MÚOSZ jogásza, Dr. Nehéz-Posony Márton a TASZ álláspontjával és Fleck Zoltán véleményével egyetértve, szerkesztőségünk kérésére a hatályos magyar szabályozás alapján az alábbi törvényhelyeket ajánlja támpontként az újságírók, bloggerek figyelmébe.

Smtv. 6. §
(1)
A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.
(2) A bíróság – bűncselekmény elkövetésének felderítése érdekében – törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére, valamint az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadására kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt.

Büntetőeljárási törvény 82. §
(1) A tanúvallomást megtagadhatja
d) a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel kapcsolatos kérdésben, kivéve, ha a bíróság az információt átadó személy kilétének felfedésére kötelezte.
(6) A bíróság akkor kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétének felfedésére, ha három évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény felderítése érdekében az információt átadó személy kilétének ismerete nélkülözhetetlen, az ettől várható bizonyíték mással nem pótolható, továbbá a bűncselekmény felderítéséhez fűződő érdek – különösen a bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel – olyan kiemelkedő, amely az információforrás titokban maradásához fűződő érdeket egyértelműen meghaladja.
muosz.hu
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek