Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
Elnökségi határozatok
2011. szeptember 30. péntek, 13:12
utolsó frissítés: 2016. május 7. szombat, 07:56
A MÚOSZ elnökségének tagjait a 2015. júniusi küldöttgyűlésen választották meg. A szövetség ügyintéző és képviseleti szervének munkájában tiszteletbeli elnök, elnök, két alelnök, és nyolc elnökségi tag vesz részt. A testület évente legalább tízszer ülésezik, állást foglal az újságírást és az újságírókat érintő elvi kérdésekben, véleményezi a jogszabály- és állásfoglalás-tervezeteket.
2016. MÁJUS 5.

II/42/2016.05.05.
Az elnökség egyhangúlag határozott, hogy a jövőben a MÚOSZ újonnan felvett tagjai igazolványuk mellé emléklapot kapnak kézhez, amelyen az Etikai Kódex a sajtószabadságra és az újságírói hivatástudatra utaló mondata szerepel.

II/43/2016.05.05.
A II/33/2016.03.03-as számú határozat az alábbi szövegrésszel egészül ki, az elnökség 2016. május 5-ei egyhangú szavazása alapján:

A III-as épületben a MÚOSZ-tagoknak egy éjszaka 5 500 (az eddigi 6 000 helyett), több éjszaka 4 500 forint (az eddigi 5 000 helyett). A tagsággal nem rendelkező kísérők egy éjszakára 6 500 (az eddigi 6000 helyett), több éjszaka esetén 5500 forint (az eddigi 5000 helyett).
Az I-III. épület szállásdíjai a Tihanyi üdülőben >>>

II/44/2016.05.05.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Sajtóház Kiadó Kft. 2015-ös üzleti évéről szóló egyszerűsített éves beszámolót (mérlegfőösszeg, mérleg szerinti eredmény) és határozott a társaság végelszámoláshoz szükséges fedezetének biztosításáról.

II/45/2016.05.05.
Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Sajtóház kiállításainak rendezésében nyújtott technikai segítségért, illetve az alagsorban költségkímélő módon, a tűzvédelem szabályait maximálisan figyelembe véve épített raktárhelyiségért elismerését fejezi ki Sándor Zoltán gondnoknak, valamint Karvaly Bence gyakornoknak. Továbbá a Szociális Bizottságnak, a tagdíjtartozásról kiküldött 797 tájékoztató levélre eddig érkezett 102 válasz lelkiismeretes feldolgozásáért, a kérelmek elbírálásáért és a megítélt szociális jellegű hozzájárulásokért.

2016. ÁPRILIS 7.

II/34/2016.04.07.
Az elnökség jóváhagyta a MÚOSZ tagjai és partnerei számára a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő kedvezményes mobiltelefon-előfizetési szerződést.

II/35/2016.04.07.
Az elnökség jóváhagyta a MÚOSZ apparátusi dolgozók munkájának elemzésére Kleer László és Gönczi Mária megbízatását. Az átvilágítás eredményéről április 30-áig számolnak be az elnöknek.

II/36/2016.04.07.
Az elnökség a módosítási javaslatokkal (6 igen és 1 nem szavazat mellett) elfogadta a küldöttgyűlés elé terjesztendő, új SZMSZ-t. (Kleer László különvéleményt fogalmazott meg a szakosztályokat érintő kérdésekről).

II/37/2016.04.07.
Az elnökség határozatban javasolja a küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2015. évi beszámolók – a költségvetés teljesítése, az egyszerűsített mérlegbeszámoló, elnöki beszámoló (megtakarítások, veszteségek, illetve a gazdálkodást közvetlenül érintő elképzelések, tervek), valamint a közhasznúsági jelentés – elfogadását. Az elnökség a Felügyelő Bizottság beszámolóját tudomásul vette.

II/38/2016.04.07.
Az elnökség határozatban javasolja – a már korábbi ülésén, akkor még néhány pontjában az alapszabály részeként megfogalmazott – új SZMSZ elfogadását a küldöttgyűlésnek.

II/39/2016.04.07.
Az elnökség jóváhagyta a MÚOSZ-tagok könyveinek kedvezményes megjelentetését lehetővé tevő szerződést a Publio Kiadó Kft.-vel.

II/40/2016.04.internetes
Az elnökség márciusi ülésén 4 helyszíni illetve 2 skype-on leadott szavazattal úgy döntött, hogy a nemzetközi sajtóigazolványhoz jutás megnyugtatónak mondható megoldása után a MÚOSZ nem kívánja továbbra is fenntartani a nemzetközi szövetségekben (EFJ, IFJ) tagságát. A távollévő tagok később internetes szavazással – két tartózkodás mellett – megerősítették a határozatot.

II/41/2016.04.internetes
Az elnökség internetes szavazása nyomán határozatban javasolja a küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2016. évi költségvetési javaslatának elfogadását.

2016. MÁRCIUS 3.

II/33/2016.03.03.
Az elnökség határozata értelmében a tihanyi üdülő szállásdíjai a következők szerint változnak 2016. május 1-jétől (nem érintve a korábbi foglalásokat): I-es és II-es épület: a MÚOSZ-tagoknak egy éjszaka 6000 (az eddigi 6600 helyett), több éjszaka 5000 forint (az eddigi 5500 helyett). A tagsággal nem rendelkező kísérők egy éjszakára 6900 (az eddigi 6600 helyett), több éjszaka esetén 5900 (az eddigi 5500 helyett) forint.

2016. FEBRUÁR 4.

II/28/2016.02.04.
Az elnökség 8 igen és 1 nem szavazattal határozott a Sajtóház Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.

II/29/2016.02.04.
Az elnökség egyhangúlag határozott a korábban összevonni kívánt Bálint György Alapítvány és a Tájékoztatási Alapítvány megszüntetéséről.

II/30/2016.02.04.
Az elnökség elfogadta a korábban felkért elnök javaslatát a Tagfelvételi Bizottság új összetételére: Kő András (elnök), Dunay Csilla, Bányai Péter Mihály, Harle Tamás, dr. Koppányi Gergely, Pető Zsuzsa, T. András Emil.

II/31/2016.02.04.
Az elnökség elfogadta a korábbi Közművelődési és Oktatási Újságírók Szakosztályának újjáalakulását és névváltoztatási kérelmét. Mostantól a MÚOSZ Kulturális Szakosztályaként tevékenykednek tovább.

II/32/2016.02.04.
Az elnökség az Aranytoll Bizottság 7+1 fős felterjesztése alapján, titkos szavazással a következőknek ítélte oda a szövetség életmű díját: Bolgár György, Féner Tamás, Kertész Zsuzsa, Fejes István, Tóth Dénes és a határontúli Simonffy Katalin.

2016. JANUÁR 7.

II/26/2016.01.07.
Az elnökség úgy döntött, hogy levélben fordul az Országgyűlés, a Legfőbb Ügyészség, illetve az MTVA vezetőjéhez, magyarázatot kérve az RTL Klub stábjának kitiltása, a Nyilas Gergely oknyomozó újságíró ellen indított eljárás, valamint a tervezett elbocsátások miatt, kifejezve egyet nem értését.

II/27/2016.01.07.
Az elnökség a Tagfelvételi Bizottság elnökének felkéri Kő Andrást, akit megbíz a testület összeállításával kapcsolatos javaslat megfogalmazására.

2015. DECEMBER 3.

II/21/2015.12.03.
A MÚOSZ elnöksége jóváhagyta a Sajtószakszervezettel megerősítendő együttműködés tervezetét és felhatalmazta az elnököt, hogy a részletek végleges pontosítása után aláírja a szerződést.


II/22/2015.12.03.
Az elnökség döntött a Mikszáth Bizottság felállításáról, amely elsősorban a Sajtóház nagytermébe tervezett kiállítások befogadásáról dönt, szem előtt tartva a MÚOSZ tagjainak elsőbbségét, illetve a teremkiadás lehetséges bevételeit. A bizottság tagjai: Dunay Csilla (elnök), Keleti Éva, Bánkuti András, Gönczi Mária Éva, valamint egy később csatlakozó művészettörténész.

II/23/2015.12.03.
Az elnökség elfogadja a Tagfelvételi Bizottság lemondását 2015. december 31-ei határidővel, és megköszöni az eddig végzett munkát.

II/24/2015.12.03.
Az arányos tagdíjfizetésről és a kártyagyártás költségéről döntött az elnökség: a második félévben belépő új tagok csak a tagdíj felét fizetik, továbbá novemberi illetve decemberi tagfelvétel esetén kizárólag a kártyakiállítás költségét kéri a szövetség, ennek összege 2 000 forint.

II/25/2015.12.03.
Az elnökség úgy döntött, hogy csak annak a szakosztálynak jár ingyenes teremhasználat, amelynek vezetője és/vagy titkára nincs tagdíjelmaradásban és eleget tette éves beszámoló-készítési kötelezettségének.

2015. NOVEMBER 5.

II/17/2015.11.05.
Az elnökség nyilatkozatban tiltakozik a MÚOSZ nevében a média feletti ellenőrzés megszerzésének bármilyen kísérlete ellen, a nemzetbiztonsági törvény tervezett kiegészítése miatt, mely szerint: minden tartalomszolgáltató köteles foglalkoztatni a nemzetbiztonság munkatársait.

II/18/2015.11.05.
Az elnökség egyhangúlag elutasította Rózsa B. György beterjesztett javaslatát az Újságíróbál 2016. februári, a korábbiaknál szerényebbre tervezett megrendezésére.

II/19/2015.11.05.
A MÚOSZ elnöksége – a Budapesti Központ a Népirtás és a Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért nonprofit szervezet felhívására – állást foglalt a szélsőségek elleni fellépés mellett.

2015. OKTÓBER 1.

II/10/2015.10.01.
Kiemelkedő és példaadó szakmai és közéleti tevékenységéért a MÚOSZ Tiszteletbeli Taggá fogadja: Csányi Vilmost, Bagdy Emőkét, Görög Ibolyát, Vekerdy Tamást és Korniss Pétert.

II/11/2015.10.01.
A MÚOSZ Junior Prima Díjra javasolja Balkó Rita rádiós műsorvezetőt és a fotóriporter szakosztály jelöltjét, Bődey Jánost.

II/12/2015.10.01.
Az elnökség jóváhagyta az érvényben lévő szabályok alapján megalakult – és ezt írásban is igazoló – Altamira Természetfestő és Ábrázoló Szakosztály megalakulását.

II/13/2015.10.01.
Az elnökség jóváhagyta, hogy a Külpolitikai Szakosztály a jövőben Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztály néven működjön tovább.

II/14/2015.10.01.
Az elnökség meghosszabbítja a szakosztályok tisztújító küldöttgyűlés után kötelező vezetőségválasztásának határidejét 2015. október 31-ig. Azokat a szakosztályokat, amelyek az új időpontig sem élnek a tisztújítás lehetőségével, az elnökség „nem tekinti működőnek”.

II/15/2015.10.01.
Az elnökség döntött – az elnök javaslatára – az Elnökök Asztala és az Elnöki Tanácsadó Testület létrehozásáról. Előbbi egyszeri összejövetelére a MÚOSZ-ban az elmúlt 10 évben elnöki vagy tiszteletbeli elnöki tisztséget betöltő személyek kapnak meghívást. Utóbbit az elnök és az elnökség személyi javaslatai alapján kell összehívni, első sorban azok részvételével, akik a MÚOSZ-ban jelenleg nem töltenek be formális tisztséget. Az ETT ülései nyilvánosak.

II/16/2015.10.01.
A MÚOSZ elnöksége sem a tagdíjtartozások elengedését, sem a hátralékban lévők automatikus kizárását nem támogatja, hanem levélben érdeklődik az érintetteknél. Ezt követően kerül kiküldésre a felszólító levél, amely mellett részletfizetési kedvezményt is felajánl a szövetség.

II/20/2015.11.internetes
Internetes szavazás: az elnökség nem fogadja be a korábbi MÚOSZ-tag, Németh Péter által javasolt rendezvényt a Sajtóházba (beszélgetés Botka László szegedi MSZP-s vezetővel), mert egyoldalú politikai eseménynek látszó programoknak nem kíván helyet adni a szövetség.

2015. SZEPTEMBER 3.

II/6/2015.09.03.
Az elnökség döntése szerint a MÚOSZ termeinek bérbeadásaiban közreműködő – alkalmanként legfeljebb egy – munkatársának vagy tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjának jutalékot biztosít. Ezt részletesen a teremkiadással kapcsolatos munkáltatói szabályzatismerteti.

II/7/2015.09.03.
László Ágnest szavazta meg az elnökség a Tagfelvételi Bizottság elnökének, a bizottság tagja pedig Dunay Csilla, D. Szekeres Ágnes, Kékesi Zsolt, Komornik Vera, Szigeti Tamás és Szász Adrián Zsolt lett.

II/8/2015.09.03.
Az elnökség ad hoc bizottságot állított fel, amely az állami kitüntetésekre tesz javaslatot. Elnöke Keleti Éva, tagja pedig dr. Árpási Zoltán, Dunay Csilla és Gönczi Mária Éva.

II/9/2015.09.03.
A MÚOSZ a 12 plusz 2 határon túli kolléga helyett a jövőben 5 plusz 1 újságírót díjaz évente Aranytoll elismeréssel.

2015. JÚLIUS 6.

II/1/2015.07.06.
Az elnökség hozzájárul 350-400 ezer forintos plusz ráfordítás vállalásához a tihanyi üdülővel kapcsolatban: 6 parkolóhely létesítése; promóciós táblák, szórólapok készítetése; internetes hirdetési felület vásárlása.

II/2/2015.07.06.
Az elnökség megbízza a Szociális Bizottságot, hogy változatlan összetételben folytassa munkáját: Keleti Éva (elnök), Hupján Mária, Kleer László, Tápi Ottóné.

II/3/2015.07.06.
Az elnökség a Tagfelvételi Bizottság elnökeként megerősítette posztján László Ágnest, és felkérte a testület összeállításával kapcsolatos javaslat megfogalmazására.

II/4/2015.07.06.
Az elnökség reszortfelelősöket jelölt ki tagjai közül. Tagfelvétel: Dunay Csilla. Online kérdőíves kutatás: Hajós Anna. Vidékiek helyzete: Gönczi Mária. A MÚOSZ működését meghatározó alapdokumentumok (alapszabály, SZMSZ, házszabály stb.) tökéletesítése, koherenciájuk megteremtése: Hárshelyi János. Nemzetközi ügyek: Doros Judit. Üdülés: Bódi Ágnes. Fotós társadalom összefogása: Bánkuti András. Sportújságírás: Várhegyi Ferenc. Szakosztályi munka: Kleer László. Az elnökségi munkarend kidolgozása, részvétel a közlemények megfogalmazásában: Árpási Zoltán. A Sajtóház kulturális és szakmai programjai: Keleti Éva (tiszteletbeli elnök).

II/5/2015.07.06.
Az elnökség minden hónap első csütörtökén tartja üléseit, minden külön értesítés nélkül, a javasolt napirendi pontok a tárgyhéten történő megküldésével.

A MÚOSZ korábbi, 2011 decemberében megválasztott elnökségének határozatai az alábbiakban olvasható.

2015. MÁRCIUS 19.

5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett (81/2015.03.19.) a MÚOSZ elnöksége azt javasolja a küldött-közgyűlés elnökségének, hogy a MÚOSZ 2015. május 16-i küldött-közgyűlése külön napirendi pontként tárgyalja meg és döntsön a 2015. február 28-án elfogadott Alapszabály 2.5.1. pontjában rögzített korlátozó feltételek eltörléséről.

2015. FEBRUÁR 26.

Az elnökség (79/2015.02.26.) határozata: kiemelkedő és példaadó szakmai és közéleti tevékenységéért a MÚOSZ Tiszteletbeli Taggá fogadja: Ferenczi Krisztinát, Gábor Györgyöt, Ludassy Máriát, Sajdik Ferencet és Szentpéteri Nagy Richardot.

Az elnökség döntött (80/2015.02.26.) az Aranytollal díjazandó újságírókról az Aranytoll Bizottság ajánlása alapján. A MÚOSZ életműdíjat kapja 2015-ben: Bernáth László, Horváth István, Kulcsár László, Lázár Eszter, Magyar Péter, Osváth Sarolta, Ruva Farkas Pál, Somfai Péter, Staar Gyula, Szántó István, Trom András, Zöldi László.
A határon túli magyar újságírók közül a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete javaslatára Szilágyi Aladár újságíró, valamint a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete javaslatára Sinkovits Péter újságíró részesül kitüntetésben.

2015. JANUÁR 29.

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta (78/2015.01.29.) az új összetételű Aranytoll Bizottságot, melynek mandátuma az eddigi gyakorlathoz igazodva öt esztendőre szól. Tiszteletbeli elnöke Szepesi György, elnöke Bálint György, az Aranytollasok Társaságának elnöke, tagjai: Dr. Árpási Zoltán, Andrássy Antal, Baracs Dénes, Benedek István Gábor, Bódi Ágnes, Daniss Győző, Szále László és Tóth Károly.
Szepesi György kezdeményezését támogatta az Aranytollasok Társasága, miszerint a díjazottak létszámát növeljük meg oly módon, hogy a hazai jelöltek létszámát 10-ről 12-re emeljük, a határon túliak kétfős létszáma nem változik. Egy-egy jelöltet állíthat az Aranytollasok Társaságának elnöke, és a MÚOSZ elnöke. A Bizottság 14+2 jelöltről titkosan szavaz, és a névsort a szavazatok arányában („erősorrend”) terjeszti a MÚOSZ Elnöksége elé, amely 12+2 jelöltről dönt.

Elnökségi ülések – 2015. I. félév
2015. január 29.
2015. I. félévi munkaterv
Aranytoll Bizottság újjáválasztása

2015. február 26.
Küldöttgyűlés előtt – aktualitások
Sajtónapi javaslatok – elismerések, ünnepség

2015. március 26.
Küldöttgyűlés után – teendők
Negyedév – pénzügyi helyzet

2015. április 30.
Mérleg és beszámoló (cikluszáró)
A szövetség kommunikációja

2015. május 28.
Küldöttgyűlés után
Tisztújítási előkészületek

2015. június
Helyzettől függően

2014. DECEMBER 11.

Az elnökség egyhangú döntéssel hozott határozata (77/2014.12.11.): A Táncsics-díj odaítélését előkészítő döntés médiaszakmai legitimitásának helyreállítását más újságíró-szervezetekkel közösen kezdeményező javaslatainkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma érdemi válasz nélkül hagyta. Ezért, az értékválasztás kiegyensúlyozottságát és mindenekelőtt az újságírás minőségének mércéjét érvényesítő eljárás ismeretének hiányában a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nem vesz részt az újságírók állami elismerésének jelölési folyamatában. Az elnökség döntéséről az illetékes minisztert levélben tájékoztatja a MÚOSZ.

2014. OKTÓBER 20.

Az elnökség határozata (74/2014.10.20.) a 2015. évi tagdíjakra vonatkozóan:
1.) Az elnökség javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a junior tagokat is részesítse kedvezményben.
2.) Az elnökség javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésétől eltérően ne 8 ezer forint legyen a junior tagság díja kedvezménnyel, hanem 7.500.
3.) Az elnökség javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a Tagfelvételi Bizottság további előterjesztését fogadja el.

Az elnökség megtárgyalta a 2015. évi költségvetési előirányzatokat és azt 1 tartózkodással (75/2014.10.20.) a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A MÚOSZ elnöksége 6 igen és 1 tartózkodás mellett (76/2014.10.20.) hozzájárult a MÚOSZ Állatvédő Szakosztályának megalakításához.

2014. SZEPTEMBER 25.

Az elnökség szeptember 25-i ülésén 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta (73/2014.09.25. számú határozat) az elnökség 2014. II. félévi munkatervét és az elnökségi ülések napirendjét.

2014. JÚNIUS 19.

Az elnökség tudomásul vette Bernáth László lemondását az elnökségi tagságról (72/2014.06.19.), egyúttal köszönetét fejezte ki a szövetségben végzett eddigi munkájáért. Helyére Szegő Anna póttagot kooptálta az elnökség tagjai közé.

2014. MÁJUS 15.

Az elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja (71/2014.05.15.) a Küldöttgyűlésnek a 2012-2013-as évre vonatkozó elnöki beszámolót.

Az elnökség 6 igen, 1 nem, és 1 tartózkodás mellett elfogadta (72/2014.05.15.) a Sajtóház Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját – melyben az eszközök és források egyező végösszege 559 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -12 E Ft (veszteség) – és Szép Tamás könyvvizsgáló erre vonatkozó jelentését.
A MÚOSZ Felügyelő Bizottságának jelentését a Sajtóház Kft. 2013-as mérlegéről az elnökség tudomásul vette.

2014. ÁPRILIS 30.

Az Elnökség egyhangú határozattal (70/2014.04.30.) javasolja a Küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, a 2013. évi egyszerűsített mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását. Az elnökség a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul vette.

2014. MÁRCIUS 26.

6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett (68/2014.03.26.) az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a MÚOSZ 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a Szövetség pénzeszközeinek várható alakulásáról szóló tájékoztatót, és felhívta a figyelmet arra, hogy változatlanul szigorú takarékosság mellett folytassa gazdálkodását.

Az elnökség egyhangú határozatot hozott (69/2014.03.26.): Az elnökség köszönetét nyilvánítja ki a Stratégiai Bizottságnak az elvégzett munkáért. Az elnökség felkéri a Stratégiai Bizottságot, hogy az ülésen elhangzott javaslatokat mérlegelje és megítélése szerint a végleges szövegbe építse be. Ugyanakkor felkéri a Bizottságot, hogy ha ezt a feladatot elvégezte, a stratégia végleges szövegét hozza nyilvánosságra a MÚOSZ honlapján, és a tagok számára küldje ki.

2014. FEBRUÁR 26.

Az elnökség tudomásul vette Kleer László lemondását az elnökségi tagságról (65/2014.02.26.), egyúttal köszönetét fejezte ki a szövetségben végzett eddigi munkájáért. Helyére Bódi Ágnes póttagot kooptálta az elnökség tagjai közé.

Az elnökség elfogadta a Tagfelvételi Bizottság előterjesztését és Tiszteletbeli taggá fogadja (66/2014.02.26.) Dr. Mák Ibolyát, a MÚOSZ orvosát, Simonovits András közgazdászt, Bényei József újságírót, Rédei Évát, a Láng Téka tulajdonosát, Kincses Károly fotótörténészt és Tóth Zoltán választási szakértőt.

Az elnökség döntött (67/2014.02.26.) az Aranytollal díjazandó újságírókról, az Aranytoll Bizottság ajánlása alapján. A névsor: Farkas Zoltán, László Márta, Szathmári Gábor, Priska Tibor, Elek Emil, Eszterváry Ervin, Frank Iván, Sáfrán István, Iván Katalin és Kelecsényi László. A határon túli magyar újságírók közül a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete javaslatára Gálfalvi Zsolt újságíró, valamint a Svédországban élő Tar Károly újságíró részesül kitüntetésben.

2014. JANUÁR 30.

Az elnökség január 30-i ülésén (kiegészítésekkel együtt) egyhangúlag elfogadta (64/2014.01.30.) az elnökség 2014 első félévi munkatervét és az elnökségi ülések napirendjét. Így fölvette kiegészítésképpen az elnökség féléves munkatervének és üléstervének témái közé a MÚOSZ tájékoztatási gyakorlatának megvizsgálását és a szakosztályok tevékenységének áttekintését.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
2014. I. félév
Tervezett napirendek

2014. február 26. (szerda)
Tájékoztatás a stratégiai vitáról
Sajtónapi ünnepség előkészítése
(Véglegesítés: Tiszteletbeli tagok, Aranytollasok)
Szakosztályok pályázatai

2014. március 26. (szerda)
Tájékoztatás a Szövetség pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról
Beszámoló a MÚOSZ tájékoztatási gyakorlatáról

2014. április 23. (szerda)
A mérlegbeszámoló elfogadása
A Szövetség 2 éve
A MÚOSZ stratégiája (végleges)

2014. május 28. (szerda)
A szakosztályok tevékenységének áttekintése

2014. május 31.
Küldöttgyűlés
Napirend
1. Napirend előtti hozzászólások
2. A Szövetség 2 éve
3. A mérlegbeszámoló elfogadása
4. A stratégia elfogadása

2014. június 11. (szerda)
Küldöttgyűlés után – feladatok a stratégiából következően
Munkaterv 2014. II. félév

2013. DECEMBER 11.

A MÚOSZ elnökségének megbízásából létrejött, szakosztályok támogatásával és ösztönzésével foglalkozó ad hoc bizottság javaslatai alapján az elnökség egyhangúlag (63/2013.12.11.) elfogadta a szakosztályok támogatásának új rendszerét. Bővebben >>>

2013. NOVEMBER 7.

Az elnökség megtárgyalta és két tartózkodás mellett elfogadta (62/2013.11.07.) a Stratégiai Bizottság tervezetét és azt javasolja a Bizottságnak, hogy terjessze a Küldöttgyűlés elé az alábbi címváltoztatással:

1.) „Helyzetértékelés és javaslatok a Magyar Újságírók Országos Szövetségének stratégiájához”

2.) „A Magyar Újságírók Országos Szövetségének stratégiája keretében megoldandó feladatok”

2013. OKTÓBER 17.

Az elnökség egyhangúlag megerősítette (59/2013.10.17.) korábbi döntését, mely szerint a Bálint György Akadémiát a MÚOSZ saját kezelésébe vette. Az igazgatói teendők ellátásával Szegő Annát bízta meg társadalmi munkában.

Az elnökség egyhangú határozattal (60/2013.10.17.) döntött a Bálint György Alapítvány és a Tájékoztatási Alapítvány összevonásával kapcsolatos jogi munkálatok előkészítéséről. A kezelői teendők ellátására előzetesen Gönczi Máriát kérte fel a testület.

Az elnökség megtárgyalta a 2014. évi költségvetési előirányzatokat és azt 1 tartózkodással (61/2013.10.17.) a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja, miközben a Felügyelő Bizottság figyelmébe ajánlja, hogy a csökkentésre vonatkozó mértéket ne számszerűsítse.

2013. SZEPTEMBER 25.

Az elnökség (54/2013.09.25.) felkéri a MÚOSZ honlapjának főszerkesztőjét, hogy tájékoztassa a tagságot arról, hogy megkezdődött a MÚOSZ középtávú stratégiájának kidolgozása és egyben kéri a Szövetség tagjait, hogy a stratégia kimunkálásához javaslataikkal, ötleteikkel, kezdeményezéseikkel járuljanak hozzá.

Az elnökség egyhangúlag (55/2013.09.25.) Kovács Bálintot, az eMasa és a Magyar Narancs szerkesztő-újságíróját jelöli a 2013. évi Junior Prima Primissima díjra.

Az elnökség egyhangú határozattal (56/2013.09.25.) elfogadta a Tagfelvételi Bizottság előterjesztését a jövő évi tagdíjakra, kedvezményekre valamint a kiegészítésekre vonatkozó javaslatát és azt elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek:

„A bizottság a tapasztalatok tükrében nem javasol változtatást a tagdíjak mértékben és a befizetés rendjében sem a 2013. évhez képest.

Teljes tagdíj< (AKTÍV TAGOK): 17 000 Ft
kedvezménnyel fizethető: 2014. március 31-ig: 14.000 Ft

Mérsékelt tagdíj (NYUGDÍJASOK, DIÁKOK, GYES-en, GYED-en lévők és
ÁLLÁSKERESŐK): 9 000 Ft
kedvezménnyel – 2014. március 31-ig: 7.000 Ft

Junior tagdíj: 9000 Ft

Pártoló magánszemély tagdíja: 32.000 Ft
kedvezménnyel – 2014. március 31-ig: 26.000 Ft

Pártoló jogi személyek tagdíja:
I. kategória (Társult tagok, és egyszemélyes vállalkozások
): 75.000 Ft

II. kategória (Nonprofit szervezetek és az első kategóriába nem sorolható mikró és kisvállalkozások): 100.000 Ft

III. kategória (Az előző kategóriákba nem sorolható egyéb gazdálkodók): 300.000 Ft

Javaslat:
Pártoló tag lehet az a természetes személy, aki nem végez a MÚOSZ alapszabályának megfelelő, a rendes tagságra jogosító újságírói tevékenységet, de személyében, vagy tevékenységében pártoló tagként támogatást nyújt a MÚOSZ alapszabálya szerint.
Érvényes ez azokra a gazdasági társaságokra is, akiknek vezetői, mint nem természetes személyek (jogi személyek) kérik a pártoló taggá válás lehetőségét. Ezt természetesen kiegészítheti a szponzorációs szerződés is. Ez esetben a pártolóvá váló gazdasági társaságnak csupán a vezetője válik automatikusan a MÚOSZ pártoló tagjává. A gazdasági társaság más tagjainak egyénileg kell kérniük a tagsági jogviszonyt.

Társult tag lehet, az a nem természetes személy (jogi személy), aki valamely társadalmi szervezetként támogatni kívánja a MÚOSZ tevékenységét, céljait. Ilyenkor a MÚOSZ megvizsgálja, hogy a társulni kívánó társadalmi szervezet tevékenysége és céljai megfelelnek-e, közös nevezőre hozhatók-e a MÚOSZ alapszabályában leírt elvekkel, illetve kitűzhetők-e ilyen új közös célok. A társult tagsággal a társadalmi szervezet, mint szervezet válik taggá, a társadalmi szervezet tagjainak egyénileg kell kérniük a tagsági jogviszonyt.


Az elnökség (57/2013.09.25.) tiszteletbeli tagságot ajánl fel Majtényi Lászlónak, Ungváry Rudolfnak, Bodor Pálnak, Solymosi Frigyesnek és Gera Mihálynak.

Az elnökség egyhangú határozattal (58/2013.09.25.) elfogadta a 2013. II. félévére vonatkozó munkatervét (.doc) és az elnökségi ülések tervezett napirendi pontjait (.doc).

2013. MÁJUS 25.

Az elnökség egyhangú határozatot (49/2013.05.25.) hozott arról, hogy a MÚOSZ vegye át a fenntartói szerepkört a Bálint György Újságíró Akadémia fölött a Bálint György Alapítványtól.

Az elnökség egyhangú határozattal (50/2013.05.25.) elfogadta a Sajtóház Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját, – melyben az eszközök és források egyező végösszege 578 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -1 032 E Ft (veszteség), – és Szép Tamás könyvvizsgáló erre vonatkozó jelentését.

A MÚOSZ Felügyelőbizottságának jelentését a Sajtóház Kft. 2012-es mérlegéről az elnökség tudomásul vette.

Az elnökség 1 tartózkodással elfogadta (51/2013.05.25.) Bellai László ügyvezető lemondását, egyidejűleg Juhász István kinevezését a Sajtóház Kft. ügyvezetői posztjára.

Az elnökség 3 tartózkodással elfogadta (52/2013.05.25.) az ad hoc bizottság által előterjesztett szakosztályi finanszírozási elképzelést a 2013-as esztendőre.

Az elnökség egyhangú határozattal (53/2013.05.25.) elfogadta a Belpolitikai Szakosztály megalakulásáról szóló szóbeli előterjesztést.

2013. ÁPRILIS 30.

A MÚOSZ elnöksége nagy többséggel (45/2013.04.19.) úgy határozott: amennyiben a médiatörvény módosítása alapján erre felkérést kap, a hatályos magyar médiaszabályozással szemben megfogalmazott kritikai álláspontját fenntartva és azt képviselve részt vesz a médiahatóság új elnökét jelölő eljárásban. Ha a törvényi előírásoknak megfelel, és a jelölést elfogadja: a MÚOSZ jelöltje a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) élére Majtényi László.

A médiában dolgozók szakmai és munkavállalói érdekvédelmének összehangolása érdekében a MÚOSZ Elnökségének egyhangú döntése alapján (46/2013.04.30.) a MÚOSZ a PHDSZSZ-szel 2010-ben kötött együttműködési megállapodását felülvizsgálja, kidolgozza a további együttműködés elveit és menetrendjét.

Az elnökség nagy többséggel elfogadott határozata szerint (47/2013.04.30.) a Küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2012. évi költségvetés teljesítésének és 2012. évi beszámolójának, valamint a közhasznúsági jelentésének elfogadását javasolja.
Az elnökség a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul vette.

Az elnökség egyhangú határozatot hozott arról, (48/2013.04.30.) hogy a 2013. évi Prima Primissima Díj magyar sajtó kategóriájában Kálmán Olgát jelöli.

2013. ÁPRILIS 4.

Az elnökség egyhangúlag (44/2013.04.04.) tudomásul vette a Bálint György Akadémia oktatási programjáról szóló tájékoztatót. Felkérte az Akadémia oktatásszervezőjét, hogy a programhoz kapcsolódóan készítse el az üzleti tervet és a pénzügyi számításokat, melynek során legyen különös tekintettel a MÚOSZ közhasznú státusára.

2013. FEBRUÁR 28.

Az elnökség nagy többséggel (42/2013.02.28.) elfogadta a Tagfelvételi bizottság előterjesztését és Tiszteletbeli taggá fogadta Bitó Lászlót (író, közíró, orvoskutató), Csillag Ádámot (dokumentum-filmrendező, Alternatív Pulitzer díjas) Váradi Gábort (grafikus), Szűcs Lászlót (újságíró, költő, irodalmár) és a Magyar Televízió örökös tagjait: Balogh Máriát, Bíró Miklóst, Bednai Nándort, Horváth Lórántot, Horváth Ádámot, Horváth Pált, Kudlik Júliát, Lénárt Istvánt, Vitray Tamást és Mihályfi Imrét.

Az elnökség egyhangú határozattal (43/2013.02.28.) döntött az Aranytollal díjazandó újságírókról, az Aranytoll Bizottság ajánlása alapján: Balla Demeter, Gera Mihály, Hegyi Imre, Szále László, Batári Gyula, Hajdu Júlia, Kovács Margit, Párkány László, Sárdi Mária és Vadas Zsuzsa.
A határon túli magyar újságírók közül a Kárpátaljai Magyar Újságírók Szövetsége javaslatára Horváth Sándor, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete javaslatára Kartag Nándor újságíró részesül kitüntetésben.

2013. JANUÁR 31.

Az elnökség 2 tartózkodással (38/2013.01.31.) elfogadta a testület 2013. első félévi üléseinek napirendi tervezetét, a hozzácsatolt kommunikációs segédanyaggal együtt. A testület ugyancsak elfogadta a 2013. évi munkatervét azzal, hogy az elnökség törekedjen a hatásosabb és a hatékonyabb jelenlétre az elektronikus sajtóban.

Az elnökség Enyedi Nagy Mihály elnökségi tag kezdeményezésére és előterjesztésében elfogadta (39/2013.01.31.) a „Szakmai tevékenység a MÚOSZ székházában” című előterjesztés „Lehetőségek, témák, formák” című fejezetét és felkérte az elnököt, hogy az abban megjelölt programok megvalósítását kezdje meg.

Az elnökség 3 tartózkodással (40/2013.01.31.) úgy döntött: a „Szakmai tevékenység a MÚOSZ székházában” című előterjesztés nyomán a szakosztályokkal kapcsolatban kialakult vitát lezártnak tekinti. Az elnökség továbbra is fontosnak tartja a szakosztályok jelenlétét, tevékenységét és kifejezi köszönetét eddig kifejtett munkájukkal kapcsolatban. Az elnökség határozatával hangsúlyozza, hogy az előterjesztésben szerepelt javaslattal ellentétben a szakosztályok megszüntetéséről szó sincs. Az elnökség márciusi ülésén napirendre tűzi a szakosztályok támogatási rendszerét, és értékeli munkájukat. Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére ad hoc bizottságot állít fel.

Az elnökség egyhangúlag (41/2013.01.31.) elfogadta a Tiszteletbeli tagság odaítélésére vonatkozó feltételeket. Az SZMSZ „A MÚOSZ Tagfelvételi rendje” című 1.sz. melléklete ezekkel a feltételekkel kiegészül.

2012. DECEMBER 20.

A MÚOSZ elnöksége egyhangú határozattal (37/2012.12.20.) hozzájárult a Magyar Karikatúraművészeti Szakosztály megalakulásához.

2012. NOVEMBER 29.

Az elnökség 1 tartózkodással döntött arról (32/2012.11.29.) , hogy felkéri a Tagfelvételi bizottságot és az elnököt, bevonva az Etikai bizottságot is, dolgozza ki a tiszteletbeli tagság odaítélésének módját, rendjét és azt terjessze az elnökség elé. Minden jelölés esetén a jelöltekről kérje ki az elnökség az Etikai bizottság véleményét.

Az elnökség 1 tartózkodással határozott (33/2012.11.29.) az alábbi közlemény kiadásáról:

Tiltakozunk az újabb elbocsátások és a vidéki stúdiók bezárása ellen

Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a regionális műsorszórás fejlesztése helyett a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) egy évvel a köztévé regionális műhelyeinek bezárása után most a helyi közszolgálati rádiózást is ellehetetleníteni készül.

A regionális műsorsugárzás megszüntetése ellentmond az európai közmédiumok elfogadott és az Unió országaiban megvalósított rendszerének. A MÚOSZ Elnöksége szerint a magyarországi közszolgálati televíziózás és rádiózás keretei között éppen hogy erősíteni kell a regionális műsorszórást, hogy a regionális stúdiók szakmai önállóságot élvezve hatékonyan szolgálhassák a demokratikus közösséget.

A MÚOSZ Elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy az érdemi egyeztetés az újabb csoportos létszámleépítésekről ismét elmaradt. Nem ismertek az MTVÁ-ban dolgozó újságíró kollégák tucatjait fenyegető elbocsátások szakmai és gazdálkodási érvei, így a vidéki stúdiók bezárásának indoklása sem.

A MÚOSZ Elnöksége felszólítja a közmédia átalakításáért felelős vezetőket és döntéshozókat, hogy haladéktalanul kezdjenek párbeszédet az érintett szakmai és állampolgári közösségekkel! Tiltakozásunk kifejezéséül a hazai közvélemény mellett az Európai Unió, az EBESZ és a Circom Regional (a regionális televíziózók együttműködésének európai fóruma) figyelmét is felhívjuk a magyar közmédia centralizálásának legújabb, értékromboló lépéseire.


Az elnökség egyhangú határozattal (34/2012.11.29.) felhatalmazza az elnököt arra, hogy a MÚOSZ jelenlegi pénzügyi helyzete miatt a következő elnökségi ülésre vázlatos krízistervet terjesszen be az elnökség elé.

Az elnökség egyhangúlag (35/2012.11.29.) tudomásul vette az „Összefogunk” koncert szervező bizottságának tájékoztatóját. Ugyanakkor a MÚOSZ elnöksége köszönetét fejezi ki valamennyi közreműködőnek, zenészeknek, énekeseknek, a szervező bizottságnak, a segítőknek, a támogatóknak, a kiadóknak, a televízióknak, rádióknak, a lapoknak az Összefogás koncert megvalósításához nyújtott tevékenységükért.

Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette (36/2012.11.29.) a Bálint György Akadémia igazgatójának, Sasvári Mártának a lemondását és átmeneti időre, ideiglenesen, társadalmi munkában Szegő Annát bízza meg a pályázat kiírásáig az igazgatói teendők ellátásával. A MÚOSZ Elnöke élve alapítói jogával október 15-i hatállyal visszahívta a Bálint György Alapítvány Ellenőrző Bizottságának elnökét (Dutka Noémit) és tagjait (Dr. Emőd Pált és dr. Kloss Andort) megbízatásából.

Simits Iván a Dr. Szegő Tamás díj kuratóriumának egyik tagja lemondott tagságáról. A kuratórium előzetes egyeztetés után javasolja az Alapítónak Dr. Magyar György meghívását a kuratóriumba, valamint kérik, hogy vezessünk be egy második aláírót Varga Sándor Márton személyében. Az elnökség a kezdeményezést egyhangúlag elfogadja és támogatja (37/2012.11.29.) .

2012. OKTÓBER 25.

Az elnökség 6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett (28/2012.10.25.) elfogadta a 2013. évi költségvetés előirányzatairól szóló beszámolót, és az anyagot ebben a formában javasolja a Küldöttgyűlésnek megtárgyalásra.

Az elnökség 5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett azt ajánlja a Küldöttgyűlésnek, (29/2012.10.25.) hogy maradjon ki az ajánlás kötelezettsége és ajánló nélkül lehessen benyújtani a tagfelvételi bizottsághoz a referencia anyagokat, amely alapján a bizottság meghozza a döntését.

Az elnökség 1 tartózkodás mellett határozott arról, (30/2012.10.25.) hogy elfogadásra ajánlja a Küldöttgyűlésnek az SZMSZ-ben a junior tagságra vonatkozó alábbi szövegrészt:

21. Junior tagság
Junior tag lehet az a természetes személy, aki felsőfokú tanulmányokat folytat (ide értve a felnőtt szakképzést), rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal és/vagy a szakirányú képzést végző oktatási intézmény igazolásával és rendszeresen publikál. A junior tagsági státusz egy évre érvényes, azt minden évben meg kell újítani a nappali tagozatos diákigazolvány és/vagy a szakirányú képzést végző oktatási intézmény igazolásának bemutatásával. Ennek hiányában a junior tagsággal járó kedvezményes státusz nem tartható fenn. Ha a junior tag tagságát nem újítja meg, akkor a normál törlési rend lép életbe, vagy ha rendes tag kíván lenni, akkor azt az újabb felvételi nyomtatvány beadásával megteheti.

Az elnökség 1 tartózkodás mellett határozott arról, (31/2012.10.25.) , hogy elfogadásra ajánlja a Küldöttgyűlésnek az SZMSZ-ben a tiszteletbeli tagságra vonatkozó alábbi szövegrészt:

22. Tiszteletbeli tagság
A tiszteletbeli tagság az Elnökség és általa az egész szervezet által kifejezett megbecsülés. Ennek megítélése személyre szabott. A tiszteletbeli tagságra javaslattételi joga lehet az Elnökségnek, és a Tagfelvételi Bizottságnak. A tiszteletbeli tagságra vonatkozó javaslatot írásban a MÚOSZ Elnökségének kell előterjeszteni és az Elnökség hagyja azt jóvá.


2012. SZEPTEMBER 27.

Az elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett (24/2012.09.27.) elfogadta az Alapvető Jogok Biztosának címzett beadványt a kért módosításokkal együtt. Egyben felkéri az elnököt, hogy az elvégzett módosítások után záros határidőn belül juttassa el az Alapvető Jogok biztosának. A beadvány:

Az Alapvető Jogok Biztosának
Dr. Szabó Máté úrnak
Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr!


A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: új Médiatv.) valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) egyes rendelkezéseinek alkotmányellenességére irányuló indítványokat a 165/2011 (XII. 20.) számú határozatával bírálta el az Alkotmánybíróság. Az elbírált indítványok közé tartozott a Magyar Újságírók Országos Szövetsége beadványa is, azonban a határozat az indítvány több pontjáról egyáltalán nem tartalmaz rendelkezést, miközben az ezekben támadott jogszabályhelyek ellentétben állnak az alaptörvénynek a vélemény-nyilvánítás szabadságáról szóló rendelkezésével is (amelynek értelmezésére az Alkotmánybíróság gyakorlata álláspontunk szerint változatlanul irányadó).
Az új Médiatv. és az Smtv. egyes rendelkezései ezért alkotmányellenesek a melléklet szerint. Kérjük tehát, hogy Ön jogkörénél fogva indítványozza azok megsemmisítését az Alkotmánybíróságnál.

Budapest, 2012. október 2.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Képviseletében:
Tóth Károly elnök

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének beadványa

1. A 2010. évi CIV. törvény 13. §-a szerint „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.” E szabályozás a megfogalmazás bizonytalansága miatt (minthogy nem határozza meg, mi a jelentős esemény) ellentétes a jogállamiság elvével, ezért önmagában is alkotmánysértő. Az a tény, hogy a hírszerkesztés feladatait törvény kívánja előírni, ezen túlmenően is korlátozza a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát: a tájékoztató műsorok összeállítása olyan szellemi tevékenység, amely felett a jogalkotó nem rendelkezhet tartalmi szabályozási jogkörrel, különösen olyannal, amelynek érvényesítése hatósági útra tartozik.

2. Az új Médiatv. 42. § (1) bekezdésének ci)-cl) pontjai olyan tartalmi jegyek bejelentésének kötelezettségét írják elő a bejelentés alapján nyújtható (tehát nem földfelszíni frekvencián nyújtott) lineáris médiaszolgáltatásokra, amelyek indokolatlan adminisztrációs kötelezettséget írnak elő, ezáltal indokolatlanul korlátozzák az önrendelkezési jogot. Ebben a körben ráadásul a nyilvántartásból való törlés mint szankció [a 42. § (7) bekezdésének f) pontja] egyben a bejelentési kötelezettséget de facto engedélyezési kötelezettséggé teszi, ami ellentétes a sajtó szabadságával (és a hivatkozott alkotmánybírósági határozatban kifejtett elvekkel).

3. Az új Médiatv. 44. §-a médiaszolgáltatási díjat ír elő a nem földfelszíni frekvenciákat használó médiaszolgáltatókra is, ideértve az internetes lineáris szolgáltatókat. Ez szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a sajtószabadság gyakorlását, mert nincs olyan véges számú erőforrás, amellyel való gazdálkodás szükségessé tenné a szolgáltatás nyújtásának díjfizetéshez kötését. A díj ilyen módon tartalmát tekintve adó, amelyet viszont törvénynek kellene előírnia, ehelyett a díjat a Médiatanács határozza meg, ami ellentétes a jogállamiság alapelvével is.

4. Az új Médiatv. 111. §-a szerint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét a miniszterelnök 9 évre nevezi ki. A Médiatanácsot a törvény 124. §-a szerint a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmada választja ugyan, de a jelölőbizottságban a képviselőcsoportok a létszámukkal arányos szavazati joggal rendelkeznek. A Hatóság elnöke egyben a Médiatanács elnökjelöltje is a törvény 125. §-a szerint. Ez a következő okokból ellentétben áll a 37/1992. AB-határozatban kifejtettekkel, amelyek szerint az állam egyetlen szervének és a társadalom egyetlen csoportjának sem lehet kizárólagos befolyása a műsorszolgáltatás tartalma és felügyelete felett, ezért alkotmányellenes:
– A kinevezés a miniszterelnöktől származik, ami önmagában is lehetővé teszi a médiatartalmak feletti felügyelet egyoldalú kormányzati, pártpolitikai befolyásolását, ellentétesen a hivatkozott, mindenkire kötelező alkotmánybírósági határozatban kifejtett alkotmányos elvekkel;
– A kinevezés 9 évre, tehát a kormányzati ciklust meghaladó időtartamra szól úgy, hogy felmentésére csak a törvényben meghatározott okból kerülhet sor. Álláspontunk szerint a kormányzati ciklusokon túlnyúló időtartamú megbízatásoknak éppen az olyan alkotmányos intézmények vezetői esetében van valódi funkciója, amelyek a vezetőket megválasztó Országgyűlés jogalkotói hatalmának ellensúlyát képezik (Legfelsőbb Bíróság, Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék, stb.), a hatóság ezzel szemben – a frekvenciagazdálkodás terén – az Eht. alapján a kormány politikáját hajtja végre. Amennyiben azonban a Hatóság a médiatartalmak feletti felügyeleti jogkört is gyakorol, a véleménymonopólium kialakulásának veszélyét hordozza magában a Médiatanács tagjainak és elnökének megbízatásáról szóló szabályozás (ld. a következő pontban).
– A hatóság elnöke, akit a miniszterelnök nevez ki, a Médiatanács elnökjelöltje is. Tartalmazza ugyan annak lehetőségét a törvény, hogy a jelöltet az Országgyűlés nem választja meg a Médiatanács elnökének, ám erre az esetre (i) az elnökjelölt összehívási és ülésvezetési joga fennmarad, miközben (ii) a törvény nem tartalmaz semmilyen rendelkezést arról, milyen eljárásrendben lehet ellenjelöltet állítani, így az elnöki tisztség lényegében kizárólag a miniszterelnök javaslatára tölthető be. A pályázatokkal kapcsolatos szavazáskor az elnök már az eljárás kezdetétől szavazati joggal rendelkezik, szemben az 1996. évi I. törvény szabályozással, amely szerint az első fordulóban az elnök nem szavazhatott. Az első közszolgálati kódexet a kormánypárti befolyás alatt álló Médiatanács alkotja meg [új Médiatv. 95. § (2) bek.]. Mindez a hivatkozott alkotmánybírósági határozatban kifejtett értelmezés szerint sérti a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos alapjogát, ezért alkotmányellenes.

9. Az új Médiatv. 156. § szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a tulajdonhoz való jogot azzal, hogy az eljárási bírságokat a jogsértések tárgyi súlyához képest aránytalanul magas felső határral állapítja meg. Az önálló bírósági jogorvoslat lehetőségét csak jogszabálysértés esetére teremti meg azok esetében is, akik az ügyben nem minősülnek ügyfélnek, ami ellentétes az Alkotmány 57. § (5) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joggal, tekintettel arra, hogy a bírság összegszerűsége kizárólag hatósági mérlegelés kérdése.

10. Az Smtv. a személyhez fűződő jogok védelmét is felsorolja, így azt az új Médiatv. 182. § c) pontja a hatóság által hivatalból vizsgálandó tárgykörök közé utalja, ami ellentétes az emberi méltóság jogából levezethető önrendelkezési joggal, így szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát. E rendelkezés ráadásul sérti a hatalmi ágak szétválasztásának a jogállamiságból fakadó alkotmányos elvét, továbbá az Alkotmánynak a jogok érvényesítését bírósági hatáskörbe utaló 50. §-át és 57. § (1) bekezdését.

11. Az új Médiatv. 181. §-a szerint a kiegyensúlyozottság és a tárgyilagosság követelményének megsértése esetén (még ott is, ahol ez indokolt: a földfelszíni frekvenciák körében) a jogsértés megállapítását nem csak az érintett, hanem bárki kezdeményezheti, ami szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát, mert ellentétes az emberi méltóság jogából levezethető önrendelkezési joggal.

12. Az új Médiatv. 163. §-a szerint a 185-189. §-ok alapján kiszabott szankciókkal szemben is csak jogszabálysértés esetén van helye jogorvoslatnak, miközben a keresetnek a végrehajtásra főszabályként nincs halasztó hatálya. Maga a szankció ugyanakkor mérlegelési kérdés, a törvény tehát indokolatlanul korlátozza a jogorvoslathoz való jogot, miközben a bírói jogorvoslat hatékonyságát zárja ki azzal, hogy a keresetnek nincs halasztó hatálya Ez egyrészről (a bírságok esetében) szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a tulajdonhoz való jogot (különösen a 187. § esetében, amely nem határozza meg az ismételtség körében sem az irányadó időintervallumot, sem a jogsértés jellegét), másrészről (a hatóság által közzétenni rendelt közlemények esetében) szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, harmadrészt (a közzétenni elmulasztott közlemények miatt az érintett internetes oldal továbbítását felfüggeszteni köteles közvetítő szolgáltatók esetében) szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák a szolgáltatók önrendelkezési jogát, továbbá a véleménynyilvánításhoz fűződő jogot.

Budapest, 2012. október 2.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
képviseletében:
Tóth Károly
elnök


Az elnökség egyhangú (25/2012.09.27.) határozatot hozott: felkéri a Tagfelvételi bizottságot, hogy a novemberi Küldöttgyűlésre a tagfelvételi eljárás könnyítésének változatait dolgozza ki és terjessze a Küldöttgyűlés elé.

Az elnökség egyhangú határozatot (26/2012.09.27.) hozott arról, hogy a Tagfelvételi bizottság által is javasolt 1-es számú változat elfogadását javasolja és ajánlja a Küldöttgyűlésnek, amely megtartja a 2012-es év tagdíjfizetési rendjét és a tagdíjak mértékét.

A MÚOSZ elnöksége egyhangú határozatot (27/2012.09.27) hozott az alábbi állásfoglalás azonnali kiadásáról:

„MÚOSZ: a Médiatanács hajtsa végre a bíróság döntéseit!

Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla szerdán a médiahatóság azon határozatát, amellyel alaki okok miatt érvénytelenítette a Klubrádiónak a 95,3 MHz-es budapesti körzeti frekvenciára benyújtott pályázatát. A MÚOSZ elnöksége a bíróság döntését üdvözli, ugyanakkor a jogállami normák betartására szólítja fel az ítéletet önigazolóan értelmező Médiatanácsot.
A MÚOSZ Elnöksége üdvözli a Fővárosi Ítélőtábla döntését, amely szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa nem zárhatja ki a Klubrádiót a 95.3-as frekvenciáért folytatott pályázatból és hatályon kívül helyezte az erről szóló határozatot.

A MÚOSZ több alkalommal felhívta a figyelmet a médiahatóság Klubrádióval kapcsolatos döntéseinek jogszerűtlenségére, illetve arra, hogy ezek a döntések a média sokszínűségét veszélyeztetik. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a Médiatanács Szóvivői Irodája a Fővárosi Ítélőtábla döntését elfogadhatatlan módon úgy értelmezi, hogy a bíróság nekik adott igazat és nincs érvényes pályázat.

A MÚOSZ a média pluralizmusa, a sajtószabadság maradéktalan érvényesülése és a demokrácia működésének védelme érdekében elvárja a médiahatóságtól, hogy a jogállami normáknak megfelelően hajtsa végre a bíróság döntéseit, és kösse meg a Klubrádióval a műsorszolgáltatási szerződést.”

2012. JÚNIUS 29.

Az elnökség egyhangú határozattal (22/2012.06.21.) támogatta a MÚOSZ Repülés Világa Szakosztály megalakulását.

Az elnökség egyhangúan (23/2012.0621.) támogatta az alábbi határozatokat:

- Az elnökség kérje fel a Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a MÚOSZ budapesti székházának és tihanyi üdülőjének üzemeltetése kiszervezhető-e a Sajtóház Kft-be, s ha igen, milyen feltételekkel.

- Az elnökség hozzon létre egy 3 fős szakértői bizottságot a MÚOSZ gazdasági helyzetének átvizsgálására és a szeptemberi elnökségi ülésre készítse el jelentését. A szakértői bizottság létrehozásával Vince Mátyás tiszteletbeli elnököt bízza meg az elnökség.

- Az elnökség írásbeli jelentést kér a MÚOSZ jogászától az újságíró-szövetség működésével kapcsolatos aktuális jogi, adminisztrációs eljárásokról.

2012. MÁJUS 30.

A MÚOSZ elnöksége egyhangú határozattal (19/2012.05.30.) hozzájárult ahhoz, hogy a Karikaturista Szakosztály újjáalakuljon.

Az elnökség egyhangú határozattal (20/2012.05.30.) elfogadta a Sajtóház Kft. 2011. üzleti évre szóló éves beszámolóját és Szép Tamás könyvvizsgáló erre vonatkozó jelentését. (A május 24-i írásos szavazás megerősítése.)

A MÚOSZ elnöksége egyhangú határozattal döntött arról (21/2012.05.30.), hogy a Sajtóház Kft. működtetésének koncepcióját az év végéig megvizsgálja és arról döntést hoz.

2012. ÁPRILIS 18.

Az elnökség egyhangú határozattal (15/2012.04.18.) javasolja a Küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2011. évi költségvetése teljesítésének és a 2011. évi beszámolójának az elfogadását.

Az elnökség egyhangú határozattal (16/2012.04.18.) elfogadta az Agrár és Szövetkezeti Szakosztály, a Filatéliai szakosztály, a Szóvivői Szakosztály feloszlatási kérelmét, valamint törölte az évek óta nem működő Állatvédő Szakosztályt is.

Az elnökség egyhangú határozattal (17/2012.04.18.) elfogadja a Karikaturista Szakosztály kérését a megszüntetéséről és javasolja, hogy a május 19-i Küldöttgyűlés döntése alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat idevonatkozó pontjának kiegészítése után a Karikaturista szakosztály ennek megfelelően alakuljon újjá.

Az elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett határozott arról, (18/2012.04.18. számú határozat) hogy a 2012. évi X. Prima Primissima Díj magyar sajtó kategóriájában László Ágnest jelöli.

2012. MÁRCIUS 31.

Az Elnökség (11/2012.03.29.) megbízza Enyedi Nagy Mihályt az elnökség „Hivatásunk a nyilvánosság” címmel közzétett sajtónapi helyzetértékelésben meghirdetett program – a MÚOSZ által vállalt feladatok – megvalósításával kapcsolatos munka koordinálásával.

Csillag Sándor küldöttgyűlési elnök javaslatára Történeti és emlékbizottság alakul, melynek feladata a MÚOSZ történetének feldolgozása és bemutatása. A bizottság megalakításával és munkájának irányításával Bernáth Lászlót bízza meg az Elnökség (12/2012.03.29).

Az elnökség egyhangúlag (13/2012.03.29.) támogatta azt a javaslatot, hogy az idei tanév lezárásához szükséges feladatok irányításával az elnökség bízza meg továbbra is a Szunyogh Szabolcs vezette oktatási ad hoc bizottságot, felkérve a testületet, hogy a szeptemberben új feltételekkel indítandó iskolai évad előkészítésével kapcsolatos további lépéseket dolgozza ki és azt terjessze elő az elnökségnek.

Az Elnökség (14/2012.03.29) mint elnökségi referenst a MÚOSZ szakosztályainak munkáját koordináló, segítő munka vezetésével Kleer Lászlót bízza meg.

2012. FEBRUÁR 29.

Az elnökség (4/2012.02.29.) elismerését és köszönetét fejezi ki a Bálint György Akadémia munkájában végzett kiemelkedő tevékenységükért: Árkus Évának, Bernáth Lászlónak, Földes Annának, Horváth Istvánnak.

Az elnökség ( (5/2012.02.29.) fölhatalmazza az elnököt, hogy a Bálint György Akadémiával kapcsolatos előterjesztésekben megfogalmazott sürgős konszolidációs lépéseket tegye meg, azt követően, hogy azok jogi, gazdasági hátteréről a megfelelő szakemberekkel egyeztetett.

Az elnökség ( (6/2012.02.29.) fölkéri az ad hoc bizottságot, hogy tevékenységét folytatva a márciusi elnökségi ülésre a Bálint György Akadémia további működésével kapcsolatos elképzeléseket terjessze az elnökség elé.

Az elnökség ( (7/2012.02.29.) egyhangúlag elfogadta a „Hivatásunk a nyilvánosság” című elnökségi állásfoglalás szövegtervezetét – amely a Marczius Tizenötödike című alkalmi kiadványban jelenik meg.

Az elnökség egyhangú határozattal (8/2012.02.29.) döntött az Aranytollal díjazandó újságírókról, az Aranytoll Bizottság ajánlása alapján. A kitüntetendők: Ráday Mihály, Cserhalmi Imre, Farkas József György, Nemes András, Szalay Zoltán, dr. Árpási Zoltán, Rostás-Farkas György, Bozsán Eta, Földes Tamás, Mayer Éva. Az elnökség a határon túli magyar újságírók közül a Szlovák Újságírók Szindikátusának javaslatára Szilvássy József újságírót és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete javaslatára Tomcsányiné Jakab Mária újságírót javasolja kitüntetésben részesíteni.

Az elnökség ( (9/2012.02.29.) felhatalmazást adott arra, hogy Vince Mátyás tiszteletbeli elnök a két alelnökkel együtt készítse elő a MÚOSZ elnökének munkaszerződését azzal a fő paraméterrel, hogy alapfizetését 350 ezer forintban állapítja meg, melyhez kiegészítésként utazási költségtérítés jár.

Az elnökség egyhangú határozattal ( (10/2012.02.29.) elfogadta a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatos beszámolót, tájékoztatót és azt az elhangzott megjegyzések figyelembevételével terjeszti a Küldöttgyűlés elé.

2012. FEBRUÁR 16.

A MÚOSZ elnöksége (3/2012.02.16.) Táncsics Mihály Díjra a következő kollégákat terjeszti fel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Művészeti Főosztályának: Bársony Éva újságíró, filmkritikus, Brückner Gergely újságíró, dr. Domány András újságíró, Szigetváry Zsolt fotóriporter, Uj Péter újságíró, Váradi Júlia újságíró, szerkesztő-riporter.

2012. JANUÁR 26.

Dr. Halák László kezdeményezésére az elnökség 6 igen és 3 tartózkodás mellett támogatta (1/2012.01.26.) a Magyar Civil Újságírók Szakosztályának megalapításának szándékát.

Az elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta azt a javaslatot, (2/2012.01.26.), hogy a bizottságok irányításával továbbra is azokat a személyeket bízza meg, akik eddig is közmegelégedéssel végezték munkájukat: a Tagfelvételi Bizottság élére László Ágnest, az Érdekvédelmi Bizottság élére Móza Katalint, a Szociális Bizottság élére Keleti Évát, az Oktatási Bizottság élére pedig Szunyogh Szabolcsot.

2011. NOVEMBER 11.

Az elnökség 5 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett döntött arról, (156/2011.11.11.) hogy a MÚOSZ elmúlt négy évéről dr. Eötvös Pál által készített összefoglaló mint elnökségi beszámoló kerüljön a küldöttgyűlés elé.

Az Elnökség egyhangú határozattal (157/2011.11.11) elfogadta a dr. Eötvös Pál által készített elnökségi beszámolót. Tudomásul vette, hogy ahhoz az elnökségi tagok írásban, november 15-ig kiegészítéseket fűzhetnek.

Az Elnökség a Tisztújító Küldöttgyűlés napirendjére tett javaslatot az elhangzott korrekciókkal együtt (158/2011.11.11.) egyhangúlag elfogadta:

Tisztújító Küldöttgyűlés
2011. december 10.
Napirend javaslat


Technikai próba – a szavazógép tesztelése
1. Megnyitó – korelnök
2. Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
3. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása / nyílt /
4. Két szavazatszámláló megválasztása / nyílt /
5. Napirend elfogadása
6. A házszabály és az SZMSZ elfogadása
7. A Küldöttgyűlés három elnökének a megválasztása / nyílt/
8. A szakmai szervezetek képviselőinek köszöntései
9. Az Elnökség beszámolója: dr.Etvös Pál; A MÚOSZ nemzetközi kapcsolatairól: Acsay Judit alelnök; Ügyvezető elnöki beszámoló: Tóth Károly ügyvezető elnök
10. Választmányi elnök beszámolója: Csillag Sándor
11. Az Etikai Bizottság beszámolója: dr. Halák László
12. Az Érdekvédelmi Bizottság beszámolója: Móza Katalin
13. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója: Osváth Sarolta
14. Az Egyesület elnökének és két alelnökének megválasztása /titkos /
15. Az Elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása / titkos/
16. Javaslat a tiszteletbeli elnöki tisztségre / titkos /
17. A Felügyelő Bizottság vezetőjének és tagjainak megválasztása /titkos/
18. Könyvvizsgáló megválasztása /titkos /
19. Az Etikai Bizottság elnökének, tagjainak és póttagjainak megválasztása /titkos /
20. Zárszó

2011. OKTÓBER 27.

Az Elnökség egyhangú szavazással (154/2011.10.27.) döntött arról, hogy a 2012-es tagdíj mértéke a 2011-es szintnek megfelelően változatlan maradjon:

Teljes tagdíj március 31-ig befizetve
14.000 forint
április 1-től
17.000 forint

Mérsékelt tagdíj március 31-ig befizetve
7.000 forint
április 1-től
9.000 forint

Pártoló tagok március 31-ig befizetve
26.000 forint
április 1-től
32.000 forint

Társult tagok március 31-ig befizetve
75.000 forint
április 1-től
100.000 forint

Az Elnökség egyhangú szavazással ( (155/2011.10.27.) döntött arról, hogy 2012-ben a Junior tagdíj mértéke 7.000 forint legyen.

A 2012. évi tagdíj 2011. november 15-től fizethető!

2011. SZEPTEMBER 29.

Az Elnökség 5 igen, 2 nem szavazattal (145/2011.09.29. számú határozat) úgy döntött, hogy a Tisztújító Küldöttgyűlésig Eötvös Pál leköszönt elnök tagja marad az Elnökségnek. Egyúttal felkérték Csillag Sándort, a Választmány elnökét, hogy a decemberi küldöttgyűlésig tanácskozási joggal változatlanul vegyen részt az Elnökség munkájában.

Az Elnökség 6 igen, 1 nem szavazattal (146/2011.09.29. számú határozat) jóváhagyta Hardy Mihály elnökségi tagságának megszüntetését (sorozatos távolmaradás miatt), és Bánkuti András póttag behívását a testületbe. Egyhangúlag támogatták, hogy elnökségi tagságának megszüntetéséről Hardy Mihályt Tóth Károly ügyvezető elnök mielőbb tájékoztassa.

Az Elnökség egyhangú szavazással (147/2011.09.29. számú határozat) elfogadta a MÚOSZ tulajdonában álló, és korábban eladásra meghirdetett Aradi utcai lakásra érkezett 8,5 milliós vételi ajánlatot egyben felkérte a (Tecnocasa) Stúdió TRV Kft. ingatlanközvetítő céget, hogy az adás-vételi szerződés tervezetét juttassa el a MÚOSZ ügyvezető elnökéhez. Az Elnökség tudomásul vette, hogy a közvetítőt az ügylet után 4,5 % közvetítői jutalék illeti.

Az Elnökség egyhangúlag (148/2011.09.29. számú határozat) elfogadta azt a javaslatot, hogy a testület az V. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz fordulva támogassa Lengyel Balázs özvegyének kezdeményezését, hogy az Újhold szerkesztőségének egykor otthont adó épület homlokzatán a folyóiratra emlékező táblát helyezzenek el.

Az Elnökség 7 igen, 1 nem szavazattal (149/2011.09.29. számú határozat) elfogadta Acsay Judit határozati javaslatát arra vonatkozóan, hogy az Elnökség 2008. május 8-án egyhangúlag hozott határozatát most megerősítsék. Eszerint: „Az elnökség Acsay Judit javaslatára megerősíti 2008. május 8-án hozott határozatát, amely szerint a MÚOSZ honlapján kiemelt pozícióban létesüljön önálló szekció, amelyekben a testületek üléseit követő 24 (48) órán belül tényszerű közlésként a tagság és a tágabb szakmai nyilvánosság számára is elérhetővé válnak 1. az elnökség 2. a közgyűlés üléseinek napirendi pontjai, az egyes napirendekben hozott határozatok, valamint a határozatok elfogadásának szavazati arányai (számszerűsítve az igen, nem, tartózkodás). A honlapon ugyancsak archívum jelleggel visszamenőlegesen is elérhetővé, kereshetővé kell tenni a nyilvánosságnak szóló elnökségi, közgyűlési állásfoglalásokat és közleményeket.” Az Elnökség egyhangú döntéssel felkérte Nehéz-Posony Mártont, hogy a fenti javaslatot hozza összhangba az új Alapszabályban foglaltakkal.

Az Elnökség egyhangú határozattal (150/2011.09.29. számú határozat) elfogadta, hogy a jegyzőkönyv elkészítésének segítéséhez a jövőben készüljön hangfelvétel az ülésekről. A felvételeket a jegyzőkönyv elkészülte után törlik.

Az Alapszabály Előkészítő Bizottságot egyhangú döntéssel (151/2011.09.29. számú határozat) felkérte az Elnökség a MÚOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésére. A bizottságot továbbra is Sárosi Péter vezeti.

Az Elnökség egyhangúlag (152/2011.09.29. számú határozat) elfogadta Bellai László programtervezetét az Október 23-i ünnepséggel kapcsolatban.

Az Elnökség felhatalmazza a MÚOSZ ügyvezető elnökét, (153/2011.09.29. számú határozat) tájékoztassa Rózsa B. Györgyöt arról, hogy a MÚOSZ a 130. Újságíróbál megszervezéséhez a korábban megszokott feltételekkel járul hozzá, és várja a RBGY PR Ügynökségnek a hagyományos együttműködési keretben megfogalmazott új ajánlatát.
muosz.hu
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek