Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
Hivatásunk a nyilvánosság – az Elnökség sajtónapi állásfoglalása
2012. március 7. szerda, 19:05
utolsó frissítés: 2012. március 15. csütörtök, 06:57
Március 7-én a Sajtóházban mutatták be a Magyar Sajtó Napja alkalmából Marczius Tizenötödike címmel megjelent alkalmi kiadványt. A magyar szellemi élet kiválóságait felvonultató tizenkét oldalas újsággal az olvasók először az ÉS mellékleteként találkozhattak, majd március 14-én a Népszava is közölte. A MÚOSZ Elnökségének állásfoglalása a lap címlapján olvasható
Tisztelt Tagtársunk! Arra kérjük, hogy az Elnökség sajtónapi – Hivatásunk a nyilvánosság címmel közreadott – állásfoglalásáról írja meg véleményét hozzászólásként az oldal alján vagy küldje el a titkarsag@muosz.hu címre! Fontosnak tartjuk, hogy a tagságból egyre többen vegyenek részt a döntések előkészítésében, hogy személyes közreműködésükkel járuljanak hozzá a MÚOSZ szakmai, kulturális és társadalmi aktivitásához. Szeretnénk, ha a jövőben közös dolgainkról valóban közösen gondolkodnánk. A közleményről formált véleménnyel együtt örömmel fogadnánk azt is, ha információt kapnánk arról, ki és milyen területen vállalna szívesen önkéntes munkát civil szervezetünkben. A MÚOSZ Elnökségének nevében tisztelettel üdvözli: Tóth Károly elnök
A magyar nép legjobb képviselői 164 évvel ezelőtt követeléseik 12 pontjából a sajtószabadságot tették az első helyre. Nem véletlen, hogy szervezetünk, a több mint 4000 tagot számláló, legnagyobb magyar újságíró szervezet, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a rendszerváltás idején március 15-ét választotta a szabad Magyar Sajtó Napjává. Ebből az ünnepi alkalomból 2011 decemberében újjáválasztott elnökségünk egyfajta helyzetértékelést szeretne adni, s rögzíteni kívánja főbb céljait.

Az utóbbi évek egyértelmű tapasztalata, hogy a magyar média - függetlenül attól, hogy közszolgálatot lát el, vagy piaci viszonyok között funkcionál - a szükségeshez képest alulteljesít. Ez igaz mind az írott, mind az elektronikus termékek jelentős részének minőségére, mind a tájékoztatás szakszerűségére. A rendszerváltás óta az egymást követő kormányok a mai napig nem tudták feloldani a sajtó szabadsága és a szükséges, törvények által meghatározott szabályozás közötti ellentmondást. Különösen érvényes ez a közszolgálati médiára, amely a magyar nyelvű médiatér kis hányadát tölti csak ki. E részaránnyal a nemzet számára tartalmilag bemutathatatlanok a kormányzati és közigazgatási törekvések, hitelesen megjeleníthetetlen a közvélemény hangja, átadhatatlan a nemzet és a világ kulturális öröksége. Emellett a közmédiánál jelentős probléma az időről időre visszatérő kiegyensúlyozatlanság, a sokirányú és hiteles tájékoztatás hiánya.

A hatalomban egymást követő politikai elit mindeddig a szükségesnél nagyobb befolyást akart gyakorolni a média felett. Visszaélve a médiamunkások kiszolgáltatott helyzetével és a törvényhozói hatalommal, ezt, különösen napjainkban, nagyjából sikerül is megvalósítania. Pedig a nyilvánosság hiányosságai a demokrácia működését alapjaiban veszélyeztetik!

Galériánk megtekintéséhez kattintson a képre!
A Marczius Tizenötödike szerzői és szerkesztői [Fotó: eMasa / Riskó Gáspár]

A közmédia a rendszerváltás időszakában a legnagyobb társadalmi bizalmat élvező nemzeti intézmény volt, s a szabad, független, kiegyensúlyozott, normatívan finanszírozott nemzeti közmédia megteremtése a rendszerváltás egyik legnagyobb ígérete. E céltól soha nem voltunk távolabb. A MÚOSZ ezért átfogó társadalmi és szakmai vitát kezdeményez és hirdet a nemzeti közmédia mint alkotmányos társadalmi alapintézmény rendeltetéséről és szükséges működtetési formáiról. Nem szem elől tévesztve annak egyik legvédtelenebb részét, az adófizetők pénzéből működtetett, önkormányzati finanszírozású helyi médiát sem. A saját szakmai területünkön szeretnénk megszakítani azt a folyamatot, amelyben a nemzet alapkérdéseit a lényegében ellenőrizetlen politikai elit csatározásai döntik el; s rendre rosszul.

A MÚOSZ az elmúlt években számtalan javaslattal szolgált a médiaszabályozással kapcsolatos törvények előkészítésekor. Sajnos ezeket a javaslatokat a törvényhozók többnyire figyelmen kívül hagyták. A szövetség azt a célt kívánja a jövőben elérni, hogy szakmai kérdésekben a többi újságíró szervezettel együtt megkerülhetetlen legyen. Ezért napirendre tűzi az önszabályozás kérdését. Az önszabályozás – a garanciák és a lehetséges szankciók kódexbe foglalásával – alapot teremthet a társszabályozás mai oktrojált rendjének újragondolására.

Az utóbbi évek gazdasági válságai nyomot hagytak és hagynak Magyarországon a piaci viszonyok között működő elektronikus médiumokon és a nyomtatott sajtón egyaránt. A pénztelenség, a szegénység leginkább a kulturális javak fogyasztását szorítja vissza, kevesebben vásárolnak újságot, folyóiratot. Az online média s ezzel az ingyenesség térnyerése is felerősítette a versenyt a piacon. Ebben a helyzetben a tulajdonosok, a menedzsmentek mindent megtesznek, hogy csökkentsék a költségeiket, másrészt olyan tartalmat igyekeznek szolgáltatni, ami szerintük leginkább kielégíti a piaci igényeket. Mindkét törekvés sújtja az újságírókat: a költségek csökkentése egyet jelent a létszámleépítéssel, a fizetések csökkentésével, a vélt piaci igények kielégítése pedig a minőségi újságírás ellen hat, és gyakran olyan feladatok elvégzésére is kényszeríti őket, amelyek ütköznek az újságíró etikával. Kiszolgáltatott helyzetüket tovább növeli, hogy gyakran nincs munkaszerződésük, e „számlaképes” újságírókat szinte semmi sem védi.


Schilling Árpád színházi rendező videoüzenete

A MÚOSZ elnöksége rögzíteni szeretné, hogy a tulajdonosoknak, a menedzsmenteknek, az újságíróknak, de még a fogyasztóknak is egybeesik az érdekük: jó minőségű, etikus, a tájékoztatás és a szórakoztatás igényeit egyaránt kielégítő médiatermékekre volna szükség. Ennek érdekében a MÚOSZ a jövőben ágazatközi érdekegyeztető fórum megteremtését kezdeményezi, amelyben részt vehetnek a csatlakozó újságíró szervezetek, a szakmai szakszervezetek, a menedzsmentek és a tulajdonosok képviseleti szervezetei. A MÚOSZ elnöksége úgy határozott, hogy amíg ez létre nem jön, azzal is segíteni fog a frissen elbocsátott kollégáknak és kényszerű helyzetbe került szakmatársainknak, hogy számukra állandó jogi tanácsadást szervez.

A MÚOSZ elnöksége felismerte és vállalja azt a felelősséget, ami az újságírói hivatás lényegét, a nyilvánosságot, a szólás szabadságát, a humanista értékek védelmét, a nemzeti nyelv és kultúra fenntartását a demokratikus európai jogállam, a parlamentarizmus és a politikai váltógazdálkodás, az alkotmányosság normáihoz köti. Fellépésünk elkötelezett az Alapszabályunkban deklarált értékek mellett, ezért a jogállam, a demokratikus képviselet és az alkotmányosság határait semmiféle körülmények között nem kívánjuk átlépni. Ám e határok között a jövőben mindent elkövetünk azért, hogy visszaszerezzük szakmánk jó hírét, becsületét, és mindenekelőtt hitelességét.

Marczius Tizenötödike – TARTALOMJEGYZÉK
Lengyel László: Dunánál
Hivatásunk a nyilvánosság – a MÚOSZ Elnökségének állásfoglalása
Miurnusz: A Köztársaság Közmédiája (Gondolatkísérlet)
Balázs Péter: Úttévesztés újra (Külpolitika)
Pálfy G. István: Szétszakítottságunk vámszedői (Határon túl)
Szentpéteri Nagy Richárd: A jövő múltja (Alkotmányosság)
Majtényi László: Az alkotmányosság esélye (Jogtudat)
Benda László: Arculatunk március idusán Bécstől Brüsszelig (Országkép)
A szabadságszerető ember politikai tízparancsolata –
Bibó István hagyatékából
Kéri László: Politikai kultúra a második évtizedben (Politika)
Ripp Zoltán: Az orbáni rendszerváltás és a legitimáció (Jogrend)
Rauschenberger Péter: Helyreállítható-e a liberális demokrácia mint közjószág? (Állammodell)
Lázár András: Korán temetett mozgalom (Érdekképviselet)
Nahalka István: Az életre tanít? (Közoktatás) Média, háború (Sajtószabadság) – Mérték Médiaelemző Műhely
Bajomi-Lázár Péter: A sajtószabadság hét feltétele (Szólásszabadság)
Fleck Zoltán: Bírói hatalom a köztársaság rendjében (Jogszolgáltatás)
Zsolt Péter: A tájékozódás zavarai (Köznyilvánosság)
Simonovits András: A nyugdíjrendszerekről (Társadalombiztosítás)
Bíró András: Romák nélkül nem megy (Nemzeti alapkérdések)
Ferge Zsuzsa: Kiút: Honnan – hová? (Szociálpolitika)
Petschnig Mária Zita: Unortodox tévelygések (Gazdaságpolitika)
Mellár Tamás: Fegyverszünet és konszolidáció (Gazdaság)
Várhegyi Éva: El a kezekkel a bankrendszertől (Pénzvilág)
Szigetvári Viktor: Az új választási rendszer politikai hatásai (Népképviselet)
Tóth Zoltán: Az előválasztás intézményéről (Demokráciatechnikák)
Mihályi Péter: Menteni, ami menthető... (Egészségügy)
Schilling Árpád: Kultúra a boncasztalon (Színház)
Földiák András: Felhívás a szabadság közös építésére

A Marczius Tizenötödikét a MÚOSZ szakmai közreműködésével a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ) adja ki. Kezdeményezte és szerkesztette: Enyedi Nagy Mihály.

A www.alkotmanyozonemzetgyules.hu internetes oldalon március 13-a után a fentiek mellett a kiadványhoz kapcsolódó egyéb tartalmat is talál az olvasó. Egyebek mellett letölthető lesz a Marczius Tizenötödike 1989 tavaszán megjelent előképe, valamint néhány most született, de a nyomtatott kiadványban nem olvasható szöveg: így Sz. Bíró Zoltán energia- és Raskó György agrárpolitikai tárgyú, valamint Lukács Andrásnak a hazai közlekedési viszonyokat elemző tanulmánya, végül Varga Lászlónak az érdekegyeztetés jövőjéről szóló személyes hangvételű írása.

(Szathmári Gábor hozzászólását terjedelmére tekintettel önálló cikként tettük fel, elérhető idekattintva – a szerk.)
muosz.hu
véleményekhozzászólok
(dvektor) | 2012.03.21. 21:19
(bellai) | 2012.03.21. 21:13
(Andrew_s) | 2012.03.20. 20:10
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek