Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
„Ajánlás” – az utolsó változat
A Társadalmi Célú Kommunikáció Részterületeire és Módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére
2005. május 31. kedd, 18:31
A társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya az alapvető szakkifejezéseket 2003-ban szakmai – társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a hazai kommunikációs szakma társszervezetei.
A vitát követően a szakosztály, a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve ajánlást tett minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője számára.

Az ajánlást követően a különböző civil szervezetek sürgették további, a TCK területén használatos kifejezések tisztázását is. Ezért a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, felfigyelve az utóbbi években, a hazai sajtóban megjelent téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a társadalmi célú kommunikáció részterületeire és módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére és egyértelmű használatára:

Public Affairs

A szervezet működésére ható, társadalmi, politikai, döntéshozói, végrehajtó hatalmi, illetve civil szervezetekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. E tevékenység segíti a szervezetet és környezetét a kölcsönös egymáshoz való alkalmazkodásban.

Közérdekformálás - Public Interest

A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció, amelynek feladata, hogy a társadalom döntéseit előkészítse és befolyásolja, valamint formálja a közvélekedést, a szervezet és a társadalom közös érdekében.

Civil és nem kormányzati kapcsolatok (NGO) – Non Governmental Relations

A civil szféra szervezeteivel, illetve azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezetek és a környezetükben található civil, illetve nem kormányzati szervezetek képviselői, tagjai között.

Közösségi kapcsolatok - Community Relations

Tervezett és aktív kapcsolattartás a szervezet belső és külső környezetében működő közösségi csoportokkal és azok képviselőivel, az adott érdekközösség céljainak megvalósítására.

A tevékenység feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet érdekszférájához kapcsolódó közösségi csoportok és szervezetek között a kölcsönös szervezeti és közösségi haszon érdekében. A közösségi kapcsolatok építése emeli a szervezet megbecsültségét a szervezet és a közösségi csoportok kölcsönös haszna érdekében.

Kisebbségi kapcsolatok - Minority Relations

A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése.

Szervezeti Társadalmi Felelősségvállalás - Corporate Social Responsibility

A szervezetnek a társadalomban felmerülő gondok, problémák megoldására tett erőfeszítései, ahol a szervezet kimutatja felelősségét, valamint a megoldás érdekében tett erőfeszítéseivel és gondoskodásával szeretné elérni a társadalom tagjainak együttműködését.

A felelősségvállalás kinyilvánításának megjelenési formája a támogatás (aid), amelynek megnyilvánulási formái: a szponzorálás, az adományozás (Mecenatura), a filantrópia. Az adományok gyűjtésének legfőbb módszere a fund-raising.

Támogatáspolitika

A lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

Támogatás - Aid

A szervezet kedvező környezeti megítélésének erősítését szolgáló tevékenysége a szervezet társadalmi felelősségének támogatás formájában történő demonstrálásával.

A támogatás gyűjtőfogalom. Területei: A szponzorálás, a mecenatúra és a filantrópia.

Szponzorálás - Sponsorship

Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.

A tevékenység során a támogató szervezet pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást nyújt, illetve ellentételként saját üzleti érdekeit érvényesítheti.

Adományozás, Mecenatúra, Patronálás - Donation

Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.

A tevékenység során a támogató szervezet ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.

Filantrópia, Emberbarátság, Karitatív tevékenység - Philanthropy

A tevékenység során a támogató szervezet emberbaráti okokból, saját elhatározásából, nem felhívásra, mindennemű ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.

A filantrópia semmilyen formájában nem függhet össze a támogató szervezet üzleti céljaival, nem lehet célja a haszonszerzés, megtakarítás, adókikerülés, stb. semmilyen formája.

Fund-raising

A tevékenység során a támogatást igénylő szervezet saját céljai elérése érdekében támogatókat keres fel, ahol saját és a másik fél számára kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat ajánl, illetve épít.

A tevékenység keretében a szervezet bizonyítja a szervezet meglétének szükségességét, illetve bátorítja tagjait, barátait, támogatóit és másokat, hogy önként járuljanak hozzá a szervezet fenntartásához.

Lobbi, Lobbizás

A szervezeti (belső és külső) public relations funkció részeként, a szervezet céljai megvalósításának olyan módja, ahol a döntés-előkészítési folyamatokban, az érdekek és célok pontos megjelenítésével és a velük történő kommunikáció révén érik el a döntéshozók támogatását egy érdekcsoport számára.

Feladata a szervezet kedvező megítélésének erősítése, a célok megvalósítása, az erkölcsi/anyagi támogatottság növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

A lobbi tevékenység a döntéshozatal folyamatát is igyekszik befolyásolni, és ennek eszköze a döntéshozók befolyásolása. A lobbi tevékenység ez által jelenthet érdekkijárást, érdekképviseletet is. A lobbista, mint személy feladata: az érdekképviselet.

Válságkommunikáció

A válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete, amelynek feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő.

Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást, a szakkifejezések javasolt értelmezését fogadja el és munkája során így használja fel!

Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja:

MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya

Budapest 2005. május 25.
muosz.hu
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek