Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
Közösségi vitát kezdeményez a stratégiáról a Küldöttgyűlés
2013. november 22. péntek, 15:51
utolsó frissítés: 2014. január 10. péntek, 12:30
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének legfelsőbb szerve november 16-i ülésén elfogadta a szövetség következő évi költségvetését és úgy döntött, a tagdíjak mértékén és befizetési rendjén 2014-ben sem változtat. A MÚOSZ középtávú céljairól a testület tagjai megkezdték a vitát.
Az ülés elején Tóth Károly elnök beszámolt az előző küldöttgyűlés óta végzett munkáról, a Sajtóházban történt fontosabb eseményekről. Egyebek mellett elmondta, hogy a Bálint György Újságíró Akadémia szeptembertől újra a MÚOSZ szervezeti keretei között működik. A tihanyi üdülő iránti érdeklődés nőtt, a felújítás óta először pozitív szaldóval zártuk a nyári szezont. A szövetség gazdasági helyzetét a szigorú takarékossági intézkedések sorozatával év végéig sikerült stabilizálni, de a törékeny egyensúly megőrzése a következő költségvetési évben is komoly erőfeszítéseket igényel.

Tóth Károly arról is tájékoztatta a küldötteket, hogy a MÚOSZ hét hazai civil szervezettel együtt részt vesz az Európai polgári kezdeményezés a média sokszínűségéért elnevezésű nemzetközi kampányban. – Egymillió európai állampolgár aláírása szükséges ahhoz, hogy a média sokszínűségét minden tagállamban érvényes jogszabályi garanciák biztosítsák – mondta el az elnök, akinek kezdeményezésére az elnökség tagjai után a küldöttek többsége is aláírta a nyomtatott petíciót. (Aki még nem írta alá, két perc alatt az interneten is megteheti: ITT!)

A Tagfelvételi Bizottság a MÚOSZ gazdasági stabilitásának feltételeit és a kollégák teherbíró képességét egyaránt mérlegelve az utóbbi két évhez hasonlóan változatlan összegű tagdíj elfogadását javasolta a Küldöttgyűlésnek. – A MÚOSZ tagjainak döntő többsége, 80,88 %-a 2013-ban a kedvezményes befizetési határidő, tehát március 31. előtt rendezte a tagdíját, a tagdíjfizetési rendszernek ezt az elemét is meg kell őrizni – emelte ki szóbeli tájékoztatójában László Ágnes, a testület elnöke, aki egyúttal a tagság gyorsuló lemorzsolódására is felhívta a figyelmet. A küldöttek elfogadták a bizottság előterjesztését. (A 2014. évi tagdíjakról szóló tájékoztató elérhető: ITT.)


A Felügyelő Bizottság a költségvetési napirendhez mellékelt jelentésében megerősítette: a MÚOSZ-nak 2014-ben stabilizálnia kell a gazdálkodását és fenn kell tartania a fizetőképességét. Az FB az előterjesztést támogatta, hozzátéve, hogy a költségvetést a szervezet stratégiájának elfogadását követően újra át kell tekinteni és szükség esetén módosítani kell majd. Javasolták továbbá, hogy 2014-ben az elnökség negyedévente értékelje a gazdálkodást és az esetleges megtakarításokból, plusz bevételekből a szövetség képezzen tartalékot.
A Küldöttgyűlés a MÚOSZ 2014. évi költségvetését elfogadta – ketten szavaztak nemmel és ketten tartózkodtak.

A szövetség középtávú céljairól szóló következő napirend előterjesztője a stratégiai bizottság vezetőjeként Árpási Zoltán volt. A vezetésével működő munkacsoport tagja Gönczi Mária, Doros Judit, Jolsvai András, Hajba Ferenc, Barát Tamás és Horváth László. Helyzetértékelésük és javaslataik ITT, a MÚOSZ stratégiájának keretében megoldandó feladatokat összefoglaló írásuk, a küldöttgyűlésen elhangzottak alapján kiegészítve ITT olvasható.

– A bizottság a hangsúlyt a megoldandó feladatokra helyezte. Ezek a feladatok a fejezetcímeknek megfelelően négy pontban foglalhatók össze: a MÚOSZ presztízsének növelése, a minőségi újságírás védelme, társadalmi és szakmai befolyás erősítése; a szolidaritás, az érdekképviselet és -védelem új formában; a szervezetfejlesztés, taglétszám növelése, fiatalítás; végül a gazdálkodás, a MÚOSZ ingatlanjainak eredményes működtetése – fejtette ki a vita bevezetőjeként Árpási Zoltán, világossá téve, hogy a küldöttek elé terjesztett dokumentum a stratégia sarokpontjait összegző vitaindító, melynek készítői az egyesületi forma megőrzése mellett érvelnek, de szükségesnek tartják a szervezet működésének radikális újragondolását, egyebek mellett az érdekvédelmi funkciók megerősítését is egy szakszervezeti tagozat formájában.

A MÚOSZ-ra a szakmán belül és kívül érdekvédelmi szervezetként is tekintenek, ennek az elvárásnak azonban a szervezet tényleges jogosítványok híján nem tud megfelelni. Ez a felismerés, és ebből kiindulva a szakszervezetté alakulást kezdeményező érvek a rendszerváltás óta vissza-visszatérően megjelennek a mintegy négyezres tagságával ma is legnagyobb hazai újságírószervezet belső vitáiban. Ezt az álláspontot képviseli a 2011 decemberében megválasztott küldöttek közül markánsan Enyedi Nagy Mihály, akinek stratégiai koncepcióját a MÚOSZ honlapjának olvasói is megismerhették (ITT). M. Lengyel László, aki szerzőtársa volt ez utóbbi dokumentumnak, a szombati küldöttgyűlésen hozzászólásában egyértelműsítette: a szakszervezeti törekvéseket változatlanul legitimnek tartja, de a jelenlegi viszonyok között ezt nem javasolja a MÚOSZ-nak. – Ha ez mégis megtörténne, a Sajtószakszervezet ezt értékeli majd, és a viszonyulása ehhez nem lehet más, mint az együttműködés és a stratégiai partnerség – hangsúlyozta M. Lengyel László, aki nem csak a MÚOSZ küldötte, de egyben a Sajtószakszervezet társelnöke is.

A vitához hozzászóló küldöttek közül többen szorgalmazták, hogy a Vörösmarty utcai székházat barátságosabb, klub hangulatú, az újságírói munka technikai hátterét is biztosító helyszínné kell alakítani. A technológiai korszerűsítés igénye a MÚOSZ internetes felületeivel kapcsolatban is megfogalmazódott, jelentős változásokat sürgetve a belső és a külső kommunikációban. A küldöttek határozatot hoztak arról, hogy a MÚOSZ e-mail-adatbázisát január végéig frissíteni kell.

– A korszerű civil szervezetekre jellemző önkéntességnek a MÚOSZ működésében is erősödnie kell – hangsúlyozta Frank Iván elnökségi tag, akinek felvetéshez később többen csatlakoztak, köztük Vince Mátyás, a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke is. – Alapszabályunkban szerepeljen a célhoz rendelt ingatlanvagyon, annak fokozott védelme érdekében – kezdeményezte Enyedi Nagy Mihály.

A Küldöttgyűlés döntése alapján a MÚOSZ a stratégiáról – a küldöttek álláspontjának és a tagság véleményének egyaránt teret adó – közösségi vitát kezdeményez a szervezet online kommunikációs csatornáin. Ennek eredményét a stratégiai bizottság munkája alapján az Alapszabály-módosító javaslatokkal együtt 2014 tavaszán tárgyalja újra a küldöttgyűlés.

A stratégiai vitaanyagot a honlapon és a hírlevélben történt közzététel után a MÚOSZ minden tagjának közvetlen e-mailben elküldjük és nyomtatott hírlevelünk mellékleteként postázzuk, számítva azok észrevételeire és javaslataira is, akik az internetes vitában nem tudnak vagy nem akarnak részt venni.

Szóljon hozzá 2014. február 28-ig a cikkhez vagy küldje el véleményét a titkárság címére (MÚOSZ Titkárság, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a., titkarsag@muosz.hu). Részvételét előre is köszönjük!
muosz.hu
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek