Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
Tisztújító küldöttgyűlést tart a MÚOSZ 2015. június végéig
2014. november 27. csütörtök, 16:52
Így határozott a Magyar Újságírók Országos Szövetségének legfőbb döntéshozó testülete. A Küldöttgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést és úgy döntött: a tagdíjak összege jövőre sem változik.
A MÚOSZ 2014. november 22-i küldöttgyűlését meglehetősen feszült légkör jellemezte. Az elnökség tevékenységét hosszú ideje bénító személyes és koncepcionális ellentétek feloldása, a hatékonyabb működés feltételeinek megteremtése érdekében a küldöttek végül a gazdasági év lezárását követő legkorábbi időpontban megvalósítható tisztújítás mellett voksoltak.

Az elnökségen belül elmérgesedett viszonyokat jelzi, hogy Bernáth László és Kleer László idén júliusban a MÚOSZ Etikai Bizottságához fordultak panasszal Enyedi Nagy Mihállyal szemben. A beadványt eredetileg Tóth Károllyal, a MÚOSZ elnökével közösen jegyezték, ő azonban azt később visszavonta. Az etikai bizottság eljárását lezáró, a szombati Küldöttgyűlést megelőző napokban ismertté vált határozat szerint az „etikai panasz ügyében meghozott elsőfokú határozatot a Kollégiumi Testületi ülés helybenhagyta, ezért dr. Enyedi Nagy Mihálynak az elnökségi tisztségéből való visszahívásáról intézkedik”.

A bizottsági határozatban szereplő, visszahívásra vonatkozó javaslatot a küldöttgyűlésen senki nem terjesztett elő, a küldöttek erről nem szavaztak. A hetvennégy tagú testületből ötvenketten vettek részt a szombati találkozón, melynek első, indulatoktól sem mentes másfél-két órája e konfliktus újabb megértési és megoldási kísérleteként is leírható.

Napirend előtti hozzászólásában László Zsuzsa küldött, az etikai bizottság tagja Enyedi Nagy Mihályt arra kérte, önként távozzon az elnökségből. Horváth László küldött, a Szociális Párbeszéd Szakosztály elnöke pedig annak a véleményének adott hangot, hogy az etikai eljárás a probléma „félrekezelése” .

„Új elnökre és új elnökségre van szüksége a MÚOSZ-nak” – foglalt állást a vitában, teljes tisztújítást sürgetve Vince Mátyás, a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke. Hozzá hasonlóan Keleti Éva, László Ágnes, Szunyogh Szabolcs és Frank Iván is a minél korábbi tisztújítás mellett érvelt, többen is kora tavaszi időpont kijelölését szorgalmazták.

Végül Sárkány László határozati javaslatát támogatva az a döntés született (5 tartózkodással, ellenszavazat nélkül), hogy először a küldöttek, majd az Alapszabály szerinti jelölési rendszerben a tisztségviselők új választására van szükség: és mindennek – a 2014. évi beszámolókról döntő, a gazdasági évet lezáró küldöttgyűlés után – 2015. június 30-ig meg kell történnie.

A második napirendi pont a MÚOSZ 2015. évi költségvetése és ezen belül a tagdíjak meghatározása volt. László Ágnes, a Tagfelvételi Bizottság elnöke, az elnökség tagja a tagdíjmérséklést kérelmező kollégákkal folytatott levelezésre utalva hangsúlyozta: a MÚOSZ tagsága nehéz körülmények között él, ezért javasolják az idén is a tagdíjak változatlan összegű elfogadását. Ezzel együtt ismételten felhívta a figyelmet a tagság létszámának folyamatos csökkenésére, megemlítve azt is, hogy az utóbbi három évben bekövetkezett fontos változás, hogy a teljes tagdíjat fizető korosztályokhoz tartozók számát ma már meghaladja a nyugdíjasoké.

Az előterjesztést a küldöttek egyhangúlag támogatták: eszerint nem változik a tagdíjak összege és a március 31-i kedvezményes befizetési határidő sem. Az egyetlen változás, hogy jövőre már a junior tagoknak is alacsonyabb éves tagdíjat kell fizetniük, ha azt az év első negyedévében megteszik.

A MÚOSZ Felügyelő Bizottsága (FB) írásos jelentésében a 2015. évi költségvetést elfogadásra ajánlotta, ugyanakkor jelezte, hogy azt rendkívül feszítettnek tartja a bevételi oldal kockázatai és a fix, valamint a rendkívüli kiadások miatt. „Jó hír, szinte csoda, hogy ezt az évet úgy néz ki, nullszaldóval zárjuk, de jövőre ennél is többre lesz szükség” – figyelmeztetett Osváth Sarolta, az FB elnöke, hozzátéve, hogy továbbra is rendkívül takarékos, szigorú bér- költséggazdálkodást kell folytatni és a likviditás megőrzése érdekében fenn kell tartani a 2014-es évben bevezetett gyakorlatot, hogy az Elnökség negyedévenként tekintse át a gazdálkodás alakulását, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. A beszámolót a küldöttek 1 nem és 2 tartózkodással tudomással vették.

A költségvetésről szóló vitában Acsay Judit, a MÚOSZ alelnöke megerősítette: a 2015. évi költségvetés már-már „mission impossible” (lehetetlen küldetés), a gazdálkodás napi követésére és következetes kontrolljára van szükség.

Bernáth László, aki a több cikluson át betöltött elnökségi tagságáról már júniusban lemondott, a vitának ezen a pontján bejelentette: nem ért egyet azokkal, akik „mindenáron valami gyökeres újítást akarnak bevezetni”, a jövőben küldött sem szeretne lenni, mandátumától megválik.

Szunyogh Szabolcs a költségvetési előterjesztést átgondoltnak tartva úgy fogalmazott: „nagyon rossz, hogy ezt kell elfogadni, de mégis elfogadásra ajánlom”. A küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést.

A napirend előtt elhúzódó vita, majd a fenti döntések után meghirdetett szünetet követően a testület létszáma már nem érte el a határozatképességi küszöböt, így az Alapszabály és az Etikai Kódex tervezett módosítása elmaradt, és nem foglalkoztak a küldöttek az előző küldöttgyűlés óta hozott elnökségi határozatok vagy a jövő évi cselekvési terv értékelésével sem.

Az ülést Csillag Sándor, a Küldöttgyűlés soros elnöke vezette.

***

A Küldöttgyűlés további munkájáról, a tisztújítás előkészítéséről a honlapon és a MÚOSZ hírlevelében folyamatosan beszámolunk. Aki az utóbbira még nem iratkozott fel vagy egyéb okból nem kapja, kérjük jelezze ezt az info@muosz.hu címen!
B. L.
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek