Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
2015. június 20-án lesz a MÚOSZ tisztújító küldöttgyűlése
2015. március 4. szerda, 08:17
A MÚOSZ februári küldöttgyűlése határozott több, a tisztújítást meghatározó kérdésben. Módosították az Alapszabályt és az Etikai Kódexet. A küldöttek döntöttek az Etikai Bizottság Enyedi Nagy Mihály visszahívását kezdeményező határozatáról.
A 2015. február 28-án tartott küldöttgyűlés a napirendek felcserélésére vonatkozó javaslatot szoros szavazásban elvetve az előzetes napirend szerint kezdett munkához. Elsőként az elnökség munkáját megnehezítő személyi ellentétekkel foglalkozó etikai bizottsági határozatról döntöttek. Az elnökségből korábban távozott Bernáth László és Kleer László panaszát megvizsgálva a bizottság tavaly ősszel Enyedi Nagy Mihály elnökségi tisztségéből való visszahívását kezdeményezte. A néhány nappal később, november 27-én tartott küldöttgyűlés hosszan vitázott, de nem szavazott a kérdésről. Ezt pótolták szombaton a küldöttek: az indítványt 29 igen, 16 nem és 3 tartózkodással elfogadták.

Stiláris és gépelési hibák javítása mellett az Etikai Kódex néhány tartalmi módosítását is előterjesztette az etikai bizottság. A dr. Bodonovich Jenő média - és hírközlési biztos ajánlását beépítő javaslatot, mely az öngyilkosságokról szóló tudósítás etikai követelményeire hívja fel a figyelmet, elfogadták a küldöttek. Azt a módosítást azonban 30 nem, 13 igen és 3 tartózkodás mellett elvetették, mely az etikai bizottságnak a jelenleginél nagyobb jogkört biztosított volna. A leszavazott javaslat szerint az Etikai Bizottság megállapított etikai vétség esetén jogerős határozatával a választott tisztségviselőt visszahívhatta volna tisztségéből: e helyett maradt a jelenlegi megfogalmazás, mely szerint a bizottság csak kezdeményezheti ezt és a döntés joga a küldöttgyűlésé maradt.

Horváth László a visszahívás intézményét antidemokratikusnak nevezte hozzászólásában, Somfai Péter pedig az etikai és a fegyelmi ügyek megkülönböztetését, utóbbiak elbírálására külön testület felállítását szorgalmazta.

Mint emlékezetes, a küldöttek múlt év novemberi ülésükön a tisztújítás végső határidejeként 2015. június 30-át jelölték meg. A kódex után a küldöttek és tisztségviselők megválasztásának szabályait meghatározó Alapszabály-módosítások, valamint a tisztújító küldöttgyűlés megszervezéshez szükséges egyéb döntések következtek.

Változott – a küldöttgyűlés visszahívási jogát szövegszerűen megerősítve – az Alapszabály III. 2.5 pontja: „A küldöttgyűlés választja meg és hívja vissza az elnökség tagjait, illetve az egyesület elnökét és két alelnökét, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjait és vezetőjét, az Etikai Bizottság elnökét, és tagjait és mindezen szervek póttagjait. A póttagok szavazaterősségük sorrendjében automatikusan kooptálásra kerülnek a kieső tag helyére. A póttagok tanácskozási joggal részt vesznek a testület munkájában. A küldöttgyűlés választja meg továbbá az egyesület tiszteletbeli elnökét.”

E pont kiegészítésére tett előterjesztés ugyanakkor az említett vezető tisztségek elnyerését feltételhez kötötte. A III. 2.5.1 pontot 24 igen, 18 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a küldöttgyűlés: „A felsorolt tisztségeket csak az nyerheti el, aki a választást megelőzően legalább egy teljes küldöttválasztási ciklus alatt folyamatos szövetségi tagsággal rendelkezik, és ellene az Etikai Bizottság ezen idő alatt nem hozott jogerős marasztaló határozatot.”

A pályakezdők és a média iránt érdeklődő fiatalok számára biztosított – évente megújítandó – junior tagsággal járó jogokat bővítették a küldöttek: amíg tagságuk érvényes, választójoguk van és az Alapszabály által engedélyezett tisztségekre választhatók is.

A küldötti mandátum esetében két szövegváltozat szerepelt az előterjesztésben, az egyik ötéves tagsághoz kötötte volna a küldötté választhatóságot, a másik ahhoz, hogy a küldött a választást megelőzően legalább egy teljes küldöttválasztási ciklus alatt folyamatos tagsággal rendelkezzen. A küldöttek úgy döntöttek – tartózkodás nélkül, 6 igen és 36 nem szavazattal –, hogy egyik opciót sem támogatják. Sőt, a nyitás jegyében könnyítettek a küldöttválasztási szabályokon: a módosítás szerint a korábbi tíz helyett elég öt támogató MÚOSZ-tag szavazata ahhoz, hogy a küldöttjelöltből küldött legyen.

A tisztújítás a Küldöttgyűlés döntése alapján 2015. június 20-án lesz. A küldöttek az alábbiak szerint elfogadták a tisztújító küldöttgyűlés előkészítésével megbízott testületeket.

Választott tisztségekre Jelölést Előkészítő Bizottság:
Albert Mária, Árpási Zoltán, Doros Judit, Garamvölgyi Annamária, Gönczi Mária, Hárshegyi János, Keleti Éva, Várhegyi Ferenc

Szervező Bizottság:
Pánics György, Somfai Péter, Halász Géza, Bódy Ágnes, Bubryák István, Bakonyi Péter, Szabady Csaba, Marik Sándor, Kiss Csaba

Mandátum Vizsgáló Bizottság:
D. Szekeres Ágnes, Sárkány László, Dunay Csilla, Hajós Anna, Hanti Vilmos, Komlósi Gábor

Az Enyedi Nagy Mihály elnökségi tisztségéből való visszahívását kezdeményező határozatot és az Etikai Kódex módosítását Pánics György terjesztette elő. A módosított Alapszabály előterjesztője Sárosi Péter volt. A Küldöttgyűlést Árpási Zoltán vezette.
B. L.
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek