Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
Összefoglaló a Küldöttgyűlés 2015. májusi üléséről
2015. május 20. szerda, 12:10
utolsó frissítés: 2015. május 22. péntek, 17:35
A MÚOSZ vezető tisztségviselőjének csak az választható 2015. június 20-án, akinek legalább 2011 decembere, tehát az előző tisztújítás óta folyamatos a tagsága – erősítette meg februári döntését a Küldöttgyűlés május 16-án. A küldöttek elfogadták a 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést, valamint az elnök szakmai értékelését a 2011 decembere óta eltelt időszakról.
A MÚOSZ Küldöttgyűlése május 16-án először Kékesi Zsoltnak arról a javaslatáról döntött, melyben kilenc elnökség tag (Vince Mátyás, Acsay Judit, Szunyogh Szabolcs, László Ágnes, Bódi Ágnes, Frank Iván, Kékesi Zsolt, Szegő Panni és Bánkuti András) álláspontjával összhangban a tagok jogegyenlőségét hangsúlyozva azt kezdeményezte: a küldöttek a februári Alapszabály-módosításnak a 2.5.1. számú passzusát vizsgálják felül és töröljék. E szerint a választhatóságot szűkítő feltétel szerint ugyanis a MÚOSZ elnökségének tagja, az egyesület elnöke és alelnöke, valamint tiszteletbeli elnöke, továbbá a Felügyelő Bizottság tagja és vezetője, az Etikai Bizottság elnöke és tagja, és mindezen szervek póttagja csak az lehet, aki „a választást megelőzően legalább egy teljes küldöttválasztási ciklus alatt folyamatos szövetségi tagsággal rendelkezik”.

Az újraszavazás felvetéséhez előzetesen írásban illetve a helyszínen szóban is, pro és kontra többen hozzászóltak, végül „Az Egyetért-e azzal, hogy a Küldöttgyűlés ne tárgyalja újra az Alapszabály 2.5.1. pontját?” kérdésre a küldöttek közül 27-en igennel, 17-en nemmel szavaztak, egy tartózkodás volt.

Ezt követően a Küldöttgyűlés Dr. Nehéz-Posony Márton jogértelmezői közreműködésével – a Fővárosi Törvényszék 11. Pk.60.616/1989/42. számú végzése szerint – a MÚOSZ Alapszabályának egyéb módosításairól határozott. Ezeknek a kötelező elemeknek az egyikeként például arról, hogy az egyesület vagyonát megszűnés esetén az elesett újságírókat támogató Szolidaritás Alapítvány kapja. Egy másik indítványt viszont elvetettek: az újságírói etikai és a fegyelmi ügyek elválasztását szolgáló, az utóbbiak elbírálására önálló Fegyelmi Bizottság létrehozását szorgalmazó javaslatot 18 igen, 3 tartózkodás és 23 nem szavazattal utasította el a többség. (Az Alapszabály legfrissebb szövegváltozata elérhető honlapunk nyitólapjának vízszintes menüsorából, de letölthető innen is.)

A 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolót, a közhasznúsági mellékeletet és a könyvvizsgáló jelentését elfogadta a Küldöttgyűlés. „A Felügyelőbizottság 2014-ben is folyamatosan figyelmeztetett a fenntartási költségek, a személyi kiadások csökkentésére, a takarékos gazdálkodásra, a költségtakarékos megoldások alkalmazására. A MÚOSZ vezetése és apparátusa a piaci körülményekhez igazodva igyekezett a működés feltételeit fenntartani” – mondta el Osváth Sarolta, a Felügyelő Bizottság (FEB) elnöke. A FEB elfogadásra ajánlotta a gazdálkodásról szóló beszámolókat, ugyanakkor ismételten felhívta a figyelmet a MÚOSZ kritikus anyagi helyzetére, kiemelve, hogy a szervezet a Vörösmarty utcai székház és a tihanyi üdülő értékcsökkenését képtelen visszapótolni. „2014-ben folytatódott a MÚOSZ vagyonfelélése, a szövetség ebben az évben sem képzett tartalékot” – fogalmazott a FEB elnöke, hozzátéve, hogy a „szervezet vezetésében kialakult, elmérgesedett személyi ellentétek jelentős energiákat vontak el a gazdasági ügyektől is”.

A feloldhatatlannak tűnő belső vitákról árulkodó tény, hogy a 2011. decemberi tisztújítás óta eltelt időszak szakmai munkájának kollektív, elnökségi értékelése helyett az elnök által egyedül jegyzett előterjesztés került a küldöttek elé. Tóth Károly beszámolóját rövid vita után 29 igen, 9 nem, 2 tartózkodással megszavazta a Küldöttgyűlés.

A feszült légkörű tanácskozásnak erre a pontjára érve több küldött szavazógépét leadva távozott, a testület határozatképtelenné vált. A jelenlévők még meghallgatták László Ágnes, a Tagfelvételi Bizottság elnökének beszámolóját, és 29 igen, 2 nem szavazattal, nagy többséggel el is fogadták azt. Zárásként Szabady Csaba mint a Szervező Bizottság vezetője a 2015. június 20-ra kitűzött tisztújítás előkészületeiről adott tájékoztatást. (A küldöttválasztás azóta lezárult, a választott tisztségekre június 10-ig még várjuk a jelöléseket! – a szerk.)
muosz.hu
véleményekhozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek