Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Bemutatkozás | Szervezet | Alapszabály | Kódexek | Történet | Akadémia | Orvosi ellátás | Üdülés
 
Küldöttgyűlés | Elnökség | Szakosztályok | Régiók | Bizottságok | Alapítványok
 
Érdekvédelmi Kódex | Etikai Kódex
Levéltár | 1896-1996 | Küldöttgyűlés 2004 | Küldöttgyűlés 2007 | MaSa.Retro
Bálint György Újságíró Akadémia
 
 
 
Elfogadta a költségvetést a Küldöttgyűlés
2016. április 25. hétfő, 11:56
A MÚOSZ legfőbb döntéshozó szerve április 23-i ülésén elfogadta az elnökség beszámolóját, a Felügyelő Bizottság gazdálkodásra vonatkozó figyelmeztetéseit mérlegelve megszavazták a 2015. évi egyszerűsített beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, valamint a tavalyi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és az idei költségvetési javaslatot. Az etikai bizottság tevékenységéről szóló beszámoló is többségi támogatást kapott, azzal a feltétellel, hogy a Küldöttgyűlés a Juhász Péter vs. TV2 kérdéskört külön értékelendőnek tekinti, amiről az elnökség májusi ülésén tárgyalni kell.
A 97 fős testületből szombaton délelőtt tíz óra után pár perccel megkezdődött tanácskozáson 51-en jelentek meg. A küldöttek a jegyzőkönyvvezetéssel Kovács Brigittát bízták meg, ezután az Alapszabálynak megfelelően, 30 nappal korábban kiküldött napirendet fogadták el, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A beszámolók vitáját összevonták, majd a vitát követően elfogadásukról egyenként határoztak.

Komlósi Gábor [Fotó: Karvaly Bence]

A tavaly júniusban mandátumot kapott új elnökség eddigi munkájáról Komlósi Gábor elnök, számokban, képes illusztrációkban gazdag prezentációval kísérte beszámolóját. (Az előzetesen kiküldött írásos előterjesztés pdf-formátumban letölthető: itt.) Az előre nem látott vagy látható nehézségekről szólva említést tett az orvosi rendelő megnyugtatóan máig nem rendezett helyzetéről, a székházat sújtó nyári viharkárokról, a tihanyi strandépület nádtetőjének javításáról és a pár napja tönkrement szerverről, aminek pótlásáról haladéktalanul gondoskodni kellett. Egyebek mellett tájékoztatta a küldötteket arról, hogy az Európai Újságíró Szövetség tagdíjának fizetése a korábbi évek során felhalmozódott tartozások miatt olyan megterhelő vált a MÚOSZ számára, hogy az elnökség kényszerűségből a kilépés mellett döntött.

Nyáron lesz 120 éve, hogy megalakult a MÚOSZ jogelődjének tekinthető Budapesti Újságírók Egyesülete. A kerek évfordulóhoz kapcsolódva – idézett Komlósi Gábor egy illetékes politikust név nélkül, szó szerint –, elhangzott: „ennek a kormánynak kutya kötelessége a Mikszáth-évben a MÚOSZ 120 éves születésnapját támogatni.” Mindez egyelőre ígéret maradt. Ha nem kapunk támogatást, önerőből, szerényebb formában, emlékezünk meg az évfordulóról – mondta el az elnök.

Balról jobbra: Sárosi Péter, Ezer László és Hárshegyi János, a küldöttgyűlés elnökei, a mikrofonnál Somfai Péter

A prezentáció szerint 2013 óta 327, 2014 óta 225, 2015 óta 245, azaz három év alatt összesen 797 tag nem fizette meg a tagdíját a mintegy 4200 fős tagságból. Őket az elmaradás okairól érdeklődő, udvarias levélben szólította meg a napokban a MÚOSZ vezetése. 61 új belépő van az idén, ugyanakkor egyre többen lépnek be a nyugdíjas, tehát kedvezményes tagdíjat fizető kategóriába.

„A MÚOSZ-t vissza kell helyezni a térképre!” Erre törekedett tavaly nyár óta a szakmai és kulturális programok szervezésével a MÚOSZ. Komlósi Gábor példaként utalt több nagy sikerű rendezvényre, köztük olyanra is, amikor ki kellett tenni a „Megtelt” táblát. – Itt volt az MTVA új vezérigazgatója, jövő héten jön az Origo új vezetője – de többszöri invitálás ellenére sem jön Kökény-Szalai Vivien, a TV2 nemrég kinevezett hírigazgatója. Lesz szobaszínház és divatbemutató is – villantotta fel az elnök a repertoárt, hozzátéve, hogy a napokban a Sajtóházba költözött a Független Médiaközpont is, amely több MÚOSZ-hoz közelálló szakmai programot szervez majd a házban.
A szakosztályoknak külön köszönetet mondott, a kínálatot színesítő programjaikért, két kollégát név szerint is említve. Nagy Erzsébetet, aki az egyéves kihagyás után újra megszervezett Mikulás-ünnepséghez nyújtott jelentős segítséget és Trom Andrást, a Külpolitikai Szakosztály elnökét, aki Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete sajtónapi meghívását kezdeményezte és szervezte.

Komlósi Gábor felhívta a figyelmet különböző médiaszereplések és állásfoglalások mellett a MÚOSZ honlapján elindított YES, NO COMMENT! rovatra, amely kötetlenebb, gyorsabb reagálást biztosít a MÚOSZ számára az aktuális szakmai-etikai kérdésekben.

Trom András

A MÚOSZ-tagoknak nyújtott szolgáltatások közül kiemelte a Telekom újságírók érdekeltségébe tartozó cégek és magánszemélyek részére kialakított, május 10-től igénybe vehető új mobiltelefon- és internet csomagot, valamint a megállapodást a Publio Kiadóval, melynek révén a MÚOSZ-tagok kedvezményes formában publikálhatják elektronikus vagy nyomtatott formában kötetté összeálló munkáikat.

Az apparátusra fordított költségek aránya a MÚOSZ éves költségvetéséhez képest növekedett az elmúlt három évben (2013-ban 37%, 2014-ben 43%, 2015-ben 46% volt ez az arányszám) – derült ki a prezentációból. Az elmúlt tíz hónapban öt munkatárs távozott és három érkezett. Az elnökség megbízásából Gönczi Mária alelnök és Kleer László elnökségi tag „munkahelyi elemzést” végez, amelynek eredményét májusi ülésén tárgyalja az elnökség.

A rendezvényszervezéssel még lehet növelni a bevételt, de ez a rezsi- és az egyéb kiadások növelésével jár, ugyanakkor több irodát és garázshelyet már nem lehet kiadni a Sajtóházban.
A székház üzemeltetésének áramköltségeit sikerült csökkenteni, a közüzemi díjakkal kapcsolatos költségek felülvizsgálata folytatódik. Tihany a 2009-es felújítása óta tavaly nyáron csúcsbevétel volt, az ősz már kevésbé volt sikeres. Eredmény ugyanakkor, hogy elkészült felső parkoló és külső reklámtáblákat is elhelyeztünk Tihanyban.
Az idén két vidéki kollégánk kapott Aranytollat és ősszel két településen, Nádudvaron és Oroszlányban helyilapos képzést szervezett a szakosztály, – mondta el az elnök.

A Bálint György Akadémia keresztféléves képzését nem sikerült beindítani, és az ősszel indult újságíró csoportból is többen lemorzsolódtak. – Az oktatási tevékenység megújítására szükség van. Az írott sajtó iránti igény visszaszorul, sőt, ma már a televíziós platform is kezd elavulttá válni. A videoblogger képzés irányába kell elmozdulnunk – fogalmazott Komlósi Gábor, hangsúlyozva, hogy a MÚOSZ iskoláját a saját csatornákon túl is reklámozni kell.

Karsai Gábor
Karsai Gábor a Felügyelő Bizottság beszámolóját ismertetve elmondta: 2015-ben folytatódott a MÚOSZ vagyonának felélése (a 2014. évi 1,495 milliárd forintnyi vagyon 1,8%-kal csökkent). A veszteség mértéke csökkent (a 2014. évi 31,5 millió forintról 28,6 millió forintra), de továbbra is nagyon jelentős. Az oktatás és az üdülés önálló válságterületek. A testület elnöke a Bálint György Akadémia reorganizációját megalapozó stratégia elkészítését javasolta, miként a harkányi és tihanyi üdülő esetében is cselekvési tervre van szükség – figyelmeztetett Karsai Gábor, a nyereségesség elérését szorgalmazva.

Juhász István küldött, a Sajtóház üzemeltetéséért korábban felelős munkatárs javasolta, hogy a ház törvényes működtetése érdekében alkalmazzon a MÚOSZ ingatlanszakértőt, készíttessen energetikai tanúsítványt, és a költségvetésben legyen felújítási alap.

Vicsek Ferenc kérdésére válaszolva Sárosi Péter, a Küldöttgyűlés elnöke megerősítette: ingatlanhasznosítással kapcsolatos kérdésekben a Küldöttgyűlés kizárólagos joga dönteni és a küldöttek minden információt megkapnak a Bálint György Akadémiáról is. Az iskola értékeinek megőrzése mellett szólalt fel M. Vadas Zsuzsa is.

Kékesi Zsolt kritikaként a társadalmi felelősségvállalás, a demokratikus értékek védelmében a civilszférában formálódó együttműködés aktuális kérdéseiben (oktatásügy, sajtószabadság, stb.) kifejtett aktivitás hiányát rótta fel a vezetésnek.

Szántó István a regnáló hatalommal való együttműködést szorgalmazta; hiányolta a vidékiek jelenlétét a szervezet életében; és a tavaly nyári tisztújításban szerepet játszó junior tagok státuszára vonatkozó kérdéseket fogalmazott meg.

Vicsek Ferenc

Horváth László, a Szociális Párbeszéd Szakosztályának elnöke szerint a MÚOSZ két éve elfogadott középtávú stratégiája nem hatja át a szervezet működését. – A szakosztályokra a beszámolóban nagyobb figyelmet kellett volna fordítani, a média aktuális problémáival aktívabban, koncepciózusabban kellene foglalkozni – mondta Hanti Vilmos.

A 34. Magyar Sajtófotó Kiállítást két héttel ezelőtti adatok szerint eddig négyezren nézték meg, és az idén is több vidéki helyszínen látható lesz – mondta el Bánkuti András, a Fotóriporterek Szakosztályának elnöke. – A MÚOSZ szabad, nem tartozik egyik párthoz sem, ennek megvannak a hátrányai, ezt érezzük a zsebünkön, és az előnyei is, az, hogy szabadon beszélhetünk – reagált egy korábbi hozzászólásra.

Elek Lenke, a Turisztikai és Gasztronómiai Szakosztály elnöke a tihanyi üdülő rentábilis üzemeltetésének kérdéséhez hozzászólva felajánlotta, hogy a szakosztályban dolgozó kollégáival együtt olyan programokat, akciókat dolgoznak ki, amelyek a „bónuszbrigádos világban” segítenek versenyben maradni. Somfai Péter gratulált a régi székház kulturálisan, szakmailag pezsgő korszakát idéző programsorozathoz.

A MÚOSZ küldöttgyűlése az elnökség beszámolóját a megválasztása óta eltelt időszakról három tartózkodással, a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, a 2015. évi egyszerűsített beszámolót és a közhasznúsági mellékletet két tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadta el. A Felügyelő Bizottság beszámolója is nagy többséget kapott – egy ellenszavazat, két tartózkodás volt. A 2016. évi költségvetést egy ellenszavazattal és két tartózkodással fogadták el a küldöttek.

Kövér Tamás

Már a Küldöttgyűlést megelőzően belső vitát váltott ki az Etikai Bizottság – Komlósi Gábor felkérése nyomán megfogalmazott – állásfoglalása a TV2 híradójának elhíresült Juhász-riportjáról. Az elnökség a testület autonómiáját hangsúlyozva egyet nem értését jelző közleményt bocsátott ki, majd Wisinger István, a MÚOSZ egykori elnöke fejezte ki ellenvéleményét, mely szerint a bizottságnak a sugárzott riport mellett vizsgálnia kellett volna a riporter koncepciózus magatartását, amelynek egyértelmű célja a karaktergyilkosság volt.

Az ügyre az Etikai Bizottság írásos beszámolójában
is kitért, hangsúlyozva: „az állásfoglalások iránti igény jelentősen ››átpolitizálódott‹‹ (…), a felfokozott érzékenységű belpolitikai légkörben a küzdőtér maga a médiavilág, blogokban, műsorokban, ott is elsősorban a publicisztikai műfajokat művelve lehet hatékonyan küzdeni a tapasztalt jelenségek ellen”.

Keleti Éva

Több küldött is kritikus véleményt fogalmazott meg az állásfoglalásról, Keleti Éva azt javasolta, a Küldöttgyűlés határolódjon el a bizottság véleményétől. A Küldöttgyűlés végül úgy döntött, úgy szavaz az etikai grémium beszámolójáról, hogy a Juhász Péter vs. TV2 kérdéskört külön értékelendőnek tekinti, tudomásul véve, hogy azt az elnökség következő ülésén napirendre tűzi. Ezzel a feltétellel, egy nem szavazattal és hét tartózkodással elfogadták az etikai bizottság beszámolóját.

Trom András, a Külpolitikai Szakosztály elnöke a MÚOSZ-taggá válás feltételeként az etikus újságírás és a demokratikus értékek melletti elkötelezettség szellemében megfogalmazott eskütétel bevezetését szorgalmazta. Az elnökség májusi ülésén erre a kezdeményezésre is visszatér.

Három témában a határozatképességhez szükséges létszám hiányában már nem tudott dönteni a küldöttgyűlés: így az SZMSZ módosításáról, az Etikai Bizottság tagságának kiegészítéséről, valamint Enyedi Nagy Mihálynak az Etikai Bizottság ellen benyújtott panaszáról nem született határozat.
muosz.hu
véleményekhozzászólok
(zeta) | 2016.05.01. 21:09
(ajudit) | 2016.05.01. 10:05
(tanyik) | 2016.04.28. 23:53
(kalmanzs) | 2016.04.26. 20:14
(szanto) | 2016.04.26. 19:24
(jharshegyi) | 2016.04.25. 16:50
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | levél a szerkesztőnek