Az Elnökség állásfoglalása
MÚOSZ: el kell halasztani a zárószavazást a médiatörvényről
2010. július 4. vasárnap, 11:06
A közmédiumok működését és a médiafelügyeletet alapjaiban átalakító, alkotmányossági aggályokat is felvető törvénytervezetet a nyilvánosság bevonásával, a sajtó szabadságának európai normái alapján kell újragondolni – hangsúlyozza a zárószavazás elhalasztása mellett érvelve a MÚOSZ Elnöksége. A testület szerint a tartalomszabályozási részt módosító javaslatok iránya bíztató.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) június 14-én a Magyar Lapkiadók Egyesületével és a Sajtószakszervezettel közösen sürgette, hogy kezdődjön társadalmi párbeszéd a Cser-Palkovics András és Rogán Antal fideszes képviselők által benyújtott médiatörvény-csomagról.

A kormány a hazai és nemzetközi szakmai körök tiltakozása ellenére nem vonta vissza a nyilvánosság teljes mellőzésével előkészített javaslatait. „A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról” szóló tervezet parlamenti vitáját lezárták, a jogszabályt a nyári ülésszak végéig szavazásra kívánják bocsátani. Elismerve, hogy a mindenkori kormányzatnak kiemelt szerepe van a közmédiumok működtetésében, az európai normák szerint a kormány erős felhatalmazása nem értelmezhető úgy, hogy az a közmédiumokra gyakorolt meghatározó befolyás más kontroll befolyások teljes kizárását jelentse. Ez utóbbiaknak a törvény jelenleg ismert formájában intézményes garanciái nincsenek.

A „sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól” című – médiaalkotmánynak nevezett – törvénytervezet parlamenti vitáját őszre halasztották. A módosító javaslatok iránya bíztató. Mindenekelőtt a tájékoztatási kötelezettséget meghatározó paragrafusok korrekciója: annak figyelembevétele, hogy a magántulajdonú média számára – a korlátos állami erőforrásokat (frekvenciákat) használók kivételével – demokratikus jogállam nem szabhat feladatokat.

Hasonló tendenciát mutat a válaszadási jog felülvizsgálatának szándéka, a terjesztők felelősségének törlése, valamint az, hogy láthatóan szűkíteni igyekeznek a törvény hatálya alá tartozó internetes tartalmak körét. Az említetteken túl az új szabályozás keretei között – új elemként – elengedhetetlen lenne a sajtóra jelenleg vonatkozó objektív felelősség felülvizsgálata, valamint a közpénzből működő írott és elektronikus helyi sajtó elhelyezése a közszolgálati rendszerben. A világos normák révén elérhető jogbiztonság érdekében részletes javaslatainkat a következő napokban eljuttatjuk az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának.

A MÚOSZ Elnöksége egyetért azokkal a szervezetekkel, amelyek szerint a közmédiumok működését és a médiafelügyeletet alapjaiban átalakító tervezetről a zárószavazást el kell halasztani, az alkotmányossági aggályokat is felvető törvényelemeket a nyilvánosság bevonásával, a sajtó szabadságának elfogadott európai normái alapján kell újragondolni.
muosz.hu